12/3/6 - 15:39
شماره مطلب : 1967

همکاري جاسوسان سعودي با موساد عليه ايران

مشرق- اسناد منتشرشده از سوي ويکي ليکس، ابعاد همکاري هاي اطلاعاتي و امنيتي سازمان هاي جاسوسي عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي عيه ايران را فاش کرده است.

بر اساس اسناد و مدارک جديدي که وبگاه ويکي ليکس از پايگاه امنيتي "استراتفور" به دست آورده است، سازمان جاسوسي رژيم صهونيستي(موساد) کمک هاي محرمانه اي را به سازمان جاسوسي عربستان سعودي مي دهد.

طبق اين گزارش، نامه هاي الکترونيکي که در تاريخ 2 مي سال 2007 ميلادي ارسال شده، حاوي مذاکراتي ميان "فريد بورتون "معاون رئيس استراتفور در زمينه مبارزه با تروريسم با تحليلگران در مورد همکاري هاي محرمانه عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي است. اين مذاکرات نشان مي دهد که اسرائيل اهميت زيادي به برقراري روابط با رژيم حاکم بر عربستان سعودي مي دهد.

اين سند که روزنامه الاخبار لبنان نيز آن را منتشر کرده است، نشان مي دهد که مذاکرات با پيام  کوتاهي از سوي بورتون به يکي از تحليلگران اين مرکز آغاز شده است. وي يک منبع اطلاعاتي است که نامي از وي برده نشده است.

او تأکيد کرده که موساد کمک هاي محرمانه اي را به سازمان جاسوسي عربستان سعودي در زمينه جمع آوري اطلاعات و گزارش هاي مربوط به ايران داده است.

به گزارش مشرق، اين منبع در پايان تأکيد مي کند که گروهي از افسران سابق و کنوني موساد توافق هايي را با سعودي ها به امضا رسانده اند تا به آنها تجهيزات امنيتي، اطلاعات جاسوسي و خدمات مشاوره اي ارائه کنند که اين، نشان مي دهد که مناسبات امنيتي و تجاري خوبي ميان رژيم صهيونيستي و طبقه حاکم بر عربستان سعودي وجود دارد.

"دان کايکندال" مدير امور مالي استراتفور نيز نسخه اي از اين پيام ها را دريافت کرده است؛ در يکي از اين پيام ها، بورتون مي پرسد: «آيا ما بايد وزارت امور خارجه و سازمان جاسوسي عربستان سعودي را به ليست مزدوران خود اضافه کنيم؟ من پيشنهاد مي کنم که مايک بارکس (يکي از کارمندان استراتفور در زمينه جذب جاسوس) را که دوست بندر بن سلطان است، به عربستان بفرستيم تا در قبال 100 هزار دلار آنها را راضي کند.»

اين پيشنهاد با استقبال کارشناسان ارشد استراتفور مواجه شد.

رژيم آل سعود حاکم بر عربستان سعودي در حاليکه همواره از قطع ارتباط خود با صهيونيست ها سخن مي گويد، اما اسناد موثق، در طول دوره حاکميت سعودي ها بر عربستان، نشان داده که اين رژيم روابط خوبي با رژيم صهيونيستي دارد.

شرکت در کنفراس آناپوليس، عدم حمايت از گروه هاي مقاومت اسلامي، عدم مطالبه جزاير اشغالي عربستان که در تصرف رژيم اسرائيل است، حمايت از وتوهاي آمريکا به سود اين رژيم در شوراي امنيت سازمان ملل، حضور ملک عبدالله به همراه شمعون پرز، رئيس رژيم صهيونيستي در کنفرانس گفت وگوي اديان و صدها نمونه ديگر از اين دست، از مصاديق هاي تلاش رياض براي عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي است.

مشرق- اسناد منتشرشده از سوي ويکي ليکس، ابعاد همکاري هاي اطلاعاتي و امنيتي سازمان هاي جاسوسي عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي عيه ايران را فاش کرده است.

بر اساس اسناد و مدارک جديدي که وبگاه ويکي ليکس از پايگاه امنيتي "استراتفور" به دست آورده است، سازمان جاسوسي رژيم صهونيستي(موساد) کمک هاي محرمانه اي را به سازمان جاسوسي عربستان سعودي مي دهد.

طبق اين گزارش، نامه هاي الکترونيکي که در تاريخ 2 مي سال 2007 ميلادي ارسال شده، حاوي مذاکراتي ميان "فريد بورتون "معاون رئيس استراتفور در زمينه مبارزه با تروريسم با تحليلگران در مورد همکاري هاي محرمانه عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي است. اين مذاکرات نشان مي دهد که اسرائيل اهميت زيادي به برقراري روابط با رژيم حاکم بر عربستان سعودي مي دهد.

اين سند که روزنامه الاخبار لبنان نيز آن را منتشر کرده است، نشان مي دهد که مذاکرات با پيام  کوتاهي از سوي بورتون به يکي از تحليلگران اين مرکز آغاز شده است. وي يک منبع اطلاعاتي است که نامي از وي برده نشده است.

او تأکيد کرده که موساد کمک هاي محرمانه اي را به سازمان جاسوسي عربستان سعودي در زمينه جمع آوري اطلاعات و گزارش هاي مربوط به ايران داده است.

به گزارش مشرق، اين منبع در پايان تأکيد مي کند که گروهي از افسران سابق و کنوني موساد توافق هايي را با سعودي ها به امضا رسانده اند تا به آنها تجهيزات امنيتي، اطلاعات جاسوسي و خدمات مشاوره اي ارائه کنند که اين، نشان مي دهد که مناسبات امنيتي و تجاري خوبي ميان رژيم صهيونيستي و طبقه حاکم بر عربستان سعودي وجود دارد.

"دان کايکندال" مدير امور مالي استراتفور نيز نسخه اي از اين پيام ها را دريافت کرده است؛ در يکي از اين پيام ها، بورتون مي پرسد: «آيا ما بايد وزارت امور خارجه و سازمان جاسوسي عربستان سعودي را به ليست مزدوران خود اضافه کنيم؟ من پيشنهاد مي کنم که مايک بارکس (يکي از کارمندان استراتفور در زمينه جذب جاسوس) را که دوست بندر بن سلطان است، به عربستان بفرستيم تا در قبال 100 هزار دلار آنها را راضي کند.»

اين پيشنهاد با استقبال کارشناسان ارشد استراتفور مواجه شد.

رژيم آل سعود حاکم بر عربستان سعودي در حاليکه همواره از قطع ارتباط خود با صهيونيست ها سخن مي گويد، اما اسناد موثق، در طول دوره حاکميت سعودي ها بر عربستان، نشان داده که اين رژيم روابط خوبي با رژيم صهيونيستي دارد.

شرکت در کنفراس آناپوليس، عدم حمايت از گروه هاي مقاومت اسلامي، عدم مطالبه جزاير اشغالي عربستان که در تصرف رژيم اسرائيل است، حمايت از وتوهاي آمريکا به سود اين رژيم در شوراي امنيت سازمان ملل، حضور ملک عبدالله به همراه شمعون پرز، رئيس رژيم صهيونيستي در کنفرانس گفت وگوي اديان و صدها نمونه ديگر از اين دست، از مصاديق هاي تلاش رياض براي عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي است.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/