11/11/15 - 18:09
شماره مطلب : 1624

توافق آمانو با آمریکا برای پیش‌برد اهداف واشنگتن علیه ایران+ سند

109731_962

مشرق- اسناد منتشره از سوی ویکی‌لیکس و روزنامه گاردین نشان می‌دهد که رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قویاً حمایت خود را از اهداف استراتژیک آمریکا،‌ به ویژه پرونده برنامه هسته‌ای ایران، اعلام کرده است.

زمان انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سوال‌برانگیز است، به ویژه اینکه محتویات آن به گونه‌ای بوده است که اکثر تحلیل‌گران آن را فاقد مطالب جدید خوانده‌اند. با این حال این گزارش زمانی منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت که تنش‌ها بین آمریکا و ایران افزایش یافته و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کند تا بتواند جامعه بین‌الملل را برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران متقاعد سازد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اصولاً بدین منظور تاسیس شده است تا رویکردی بی‌طرفانه نسبت به مسائل هسته‌ای کشورها داشته باشد و جانب هیچ کشور خاصی را نگیرد. با این حال، با نگاهی به اسناد سال 2009 که توسط ویکی‌لیکس ارائه شد و روزنامه گاردین نیز آنها را در تاریخ 02/12/2010 منتشر ساخت، می‌تواند دریافت که رییس کنونی این سازمان، یعنی یوکیا آمانو، شدیداً مورد حمایت و تایید آمریکا می‌باشد، به ویژه به خاطر رویکرد و نگرشی که او در قبال ایران از خود نشان داده است.

طبق اسنادی که ویکی‌لیکس منتشر ساخت، در جلسه‌ای که با حضور نماینده آمریکا و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو در اواسط سپتامبر 2009 برگزار شد، آمانو از آمریکا به خاطر حمایت از کاندیداتوری وی تشکر کرده و بر حمایت خود از اهداف استراتژیک آمریکا در آژانس تاکید ورزید. آمانو در وهله‌های مختلف به نماینده آمریکا خاطر نشان می‌کند که لازم است تا وی به گرو 77 (G-77) امتیازاتی را اعطا کند و بدین شکل استقلال فردی و رویکرد بدون جانب‌دارانه خود را نشان دهد، اما با این حال اظهار می‌دارد در اتخاذ هر گونه تصمیم مهم استراتژیک، از انتصاب اشخاص رده‌بالا گرفته تا پرداختن به مسئله برنامه به اصطلاح سلاح‌های هسته‌ای ایران، قویاً جانب آمریکا را خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که آمانو از جولای 2009 به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منصوب شده و پیش از این نیز به عنوان سفیر ژاپن در سفارتخانه‌های این کشور در ویتنام، واشنگتن، و بروکسل فعالیت کرده است. همچنین گفتنی است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1957 و به پیشنهاد رییس‌جمهور وقت آمریکا، آیزنهاور، تاسیس شده است.

توافق آمانو با آمریکا برای پیش‌برد اهداف واشنگتن علیه ایران+ سند

مشرق- اسناد منتشره از سوی ویکی‌لیکس و روزنامه گاردین نشان می‌دهد که رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قویاً حمایت خود را از اهداف استراتژیک آمریکا،‌ به ویژه پرونده برنامه هسته‌ای ایران، اعلام کرده است.

زمان انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سوال‌برانگیز است، به ویژه اینکه محتویات آن به گونه‌ای بوده است که اکثر تحلیل‌گران آن را فاقد مطالب جدید خوانده‌اند. با این حال این گزارش زمانی منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت که تنش‌ها بین آمریکا و ایران افزایش یافته و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کند تا بتواند جامعه بین‌الملل را برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران متقاعد سازد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اصولاً بدین منظور تاسیس شده است تا رویکردی بی‌طرفانه نسبت به مسائل هسته‌ای کشورها داشته باشد و جانب هیچ کشور خاصی را نگیرد. با این حال، با نگاهی به اسناد سال 2009 که توسط ویکی‌لیکس ارائه شد و روزنامه گاردین نیز آنها را در تاریخ 02/12/2010 منتشر ساخت، می‌تواند دریافت که رییس کنونی این سازمان، یعنی یوکیا آمانو، شدیداً مورد حمایت و تایید آمریکا می‌باشد، به ویژه به خاطر رویکرد و نگرشی که او در قبال ایران از خود نشان داده است.

طبق اسنادی که ویکی‌لیکس منتشر ساخت، در جلسه‌ای که با حضور نماینده آمریکا و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو در اواسط سپتامبر 2009 برگزار شد، آمانو از آمریکا به خاطر حمایت از کاندیداتوری وی تشکر کرده و بر حمایت خود از اهداف استراتژیک آمریکا در آژانس تاکید ورزید. آمانو در وهله‌های مختلف به نماینده آمریکا خاطر نشان می‌کند که لازم است تا وی به گرو 77 (G-77) امتیازاتی را اعطا کند و بدین شکل استقلال فردی و رویکرد بدون جانب‌دارانه خود را نشان دهد، اما با این حال اظهار می‌دارد در اتخاذ هر گونه تصمیم مهم استراتژیک، از انتصاب اشخاص رده‌بالا گرفته تا پرداختن به مسئله برنامه به اصطلاح سلاح‌های هسته‌ای ایران، قویاً جانب آمریکا را خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که آمانو از جولای 2009 به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منصوب شده و پیش از این نیز به عنوان سفیر ژاپن در سفارتخانه‌های این کشور در ویتنام، واشنگتن، و بروکسل فعالیت کرده است. همچنین گفتنی است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1957 و به پیشنهاد رییس‌جمهور وقت آمریکا، آیزنهاور، تاسیس شده است.

109731_962

مشرق- اسناد منتشره از سوی ویکی‌لیکس و روزنامه گاردین نشان می‌دهد که رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قویاً حمایت خود را از اهداف استراتژیک آمریکا،‌ به ویژه پرونده برنامه هسته‌ای ایران، اعلام کرده است.

زمان انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سوال‌برانگیز است، به ویژه اینکه محتویات آن به گونه‌ای بوده است که اکثر تحلیل‌گران آن را فاقد مطالب جدید خوانده‌اند. با این حال این گزارش زمانی منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت که تنش‌ها بین آمریکا و ایران افزایش یافته و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کند تا بتواند جامعه بین‌الملل را برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران متقاعد سازد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اصولاً بدین منظور تاسیس شده است تا رویکردی بی‌طرفانه نسبت به مسائل هسته‌ای کشورها داشته باشد و جانب هیچ کشور خاصی را نگیرد. با این حال، با نگاهی به اسناد سال 2009 که توسط ویکی‌لیکس ارائه شد و روزنامه گاردین نیز آنها را در تاریخ 02/12/2010 منتشر ساخت، می‌تواند دریافت که رییس کنونی این سازمان، یعنی یوکیا آمانو، شدیداً مورد حمایت و تایید آمریکا می‌باشد، به ویژه به خاطر رویکرد و نگرشی که او در قبال ایران از خود نشان داده است.

طبق اسنادی که ویکی‌لیکس منتشر ساخت، در جلسه‌ای که با حضور نماینده آمریکا و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو در اواسط سپتامبر 2009 برگزار شد، آمانو از آمریکا به خاطر حمایت از کاندیداتوری وی تشکر کرده و بر حمایت خود از اهداف استراتژیک آمریکا در آژانس تاکید ورزید. آمانو در وهله‌های مختلف به نماینده آمریکا خاطر نشان می‌کند که لازم است تا وی به گرو 77 (G-77) امتیازاتی را اعطا کند و بدین شکل استقلال فردی و رویکرد بدون جانب‌دارانه خود را نشان دهد، اما با این حال اظهار می‌دارد در اتخاذ هر گونه تصمیم مهم استراتژیک، از انتصاب اشخاص رده‌بالا گرفته تا پرداختن به مسئله برنامه به اصطلاح سلاح‌های هسته‌ای ایران، قویاً جانب آمریکا را خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که آمانو از جولای 2009 به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منصوب شده و پیش از این نیز به عنوان سفیر ژاپن در سفارتخانه‌های این کشور در ویتنام، واشنگتن، و بروکسل فعالیت کرده است. همچنین گفتنی است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1957 و به پیشنهاد رییس‌جمهور وقت آمریکا، آیزنهاور، تاسیس شده است.

توافق آمانو با آمریکا برای پیش‌برد اهداف واشنگتن علیه ایران+ سند

مشرق- اسناد منتشره از سوی ویکی‌لیکس و روزنامه گاردین نشان می‌دهد که رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قویاً حمایت خود را از اهداف استراتژیک آمریکا،‌ به ویژه پرونده برنامه هسته‌ای ایران، اعلام کرده است.

زمان انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سوال‌برانگیز است، به ویژه اینکه محتویات آن به گونه‌ای بوده است که اکثر تحلیل‌گران آن را فاقد مطالب جدید خوانده‌اند. با این حال این گزارش زمانی منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت که تنش‌ها بین آمریکا و ایران افزایش یافته و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کند تا بتواند جامعه بین‌الملل را برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران متقاعد سازد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اصولاً بدین منظور تاسیس شده است تا رویکردی بی‌طرفانه نسبت به مسائل هسته‌ای کشورها داشته باشد و جانب هیچ کشور خاصی را نگیرد. با این حال، با نگاهی به اسناد سال 2009 که توسط ویکی‌لیکس ارائه شد و روزنامه گاردین نیز آنها را در تاریخ 02/12/2010 منتشر ساخت، می‌تواند دریافت که رییس کنونی این سازمان، یعنی یوکیا آمانو، شدیداً مورد حمایت و تایید آمریکا می‌باشد، به ویژه به خاطر رویکرد و نگرشی که او در قبال ایران از خود نشان داده است.

طبق اسنادی که ویکی‌لیکس منتشر ساخت، در جلسه‌ای که با حضور نماینده آمریکا و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو در اواسط سپتامبر 2009 برگزار شد، آمانو از آمریکا به خاطر حمایت از کاندیداتوری وی تشکر کرده و بر حمایت خود از اهداف استراتژیک آمریکا در آژانس تاکید ورزید. آمانو در وهله‌های مختلف به نماینده آمریکا خاطر نشان می‌کند که لازم است تا وی به گرو 77 (G-77) امتیازاتی را اعطا کند و بدین شکل استقلال فردی و رویکرد بدون جانب‌دارانه خود را نشان دهد، اما با این حال اظهار می‌دارد در اتخاذ هر گونه تصمیم مهم استراتژیک، از انتصاب اشخاص رده‌بالا گرفته تا پرداختن به مسئله برنامه به اصطلاح سلاح‌های هسته‌ای ایران، قویاً جانب آمریکا را خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که آمانو از جولای 2009 به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منصوب شده و پیش از این نیز به عنوان سفیر ژاپن در سفارتخانه‌های این کشور در ویتنام، واشنگتن، و بروکسل فعالیت کرده است. همچنین گفتنی است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1957 و به پیشنهاد رییس‌جمهور وقت آمریکا، آیزنهاور، تاسیس شده است.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/