11/11/2 - 12:16
شماره مطلب : 1570

ویکی لیکس: آمریکا از حضور ایران در منطقه آمریکای مرکزی نگران است

فارس- سایت "ویکی لیکس" اسنادی را منتشر کرد که گویای نگرانی شدید مقامات آمریکایی از حضور ایران در منطقه آمریکای مرکزی و خصوصا روابط با نیکاراگوئه است.

 به گزارش خبرنگار فارس از منطقه آمریکای لاتین، سایت "ویکی لیکس" طی انتشار اسنادی نگرانی آمریکا از حضور ایران در منطقه آمریکای مرکزی را فاش کرد.

"ویکی لیکس" نوشت: دیپلمات‌های آمریکایی در دوران "پول تریولی"، سفیر سابق آمریکا در نیکاراگوئه (2005-2008)، با بیش از 40 تلکس در طول دو سال (2006 تا 2008) نگرانی خود را نسبت به حضور ایران در آمریکای مرکزی و اینکه ایرانیان به راحتی می‌توانند وارد نیکاراگوئه شوند، نشان داده‌اند. 

این سایت ادامه داد: بیشترین نگرانی آنها هنگامی شروع شد که رئیس‌جمهور ایران 3 روز پس از به قدرت رسیدن "دانیل اورتگا" وارد نیکاراگوئه شد. 

به نقل از "ویکی لیکس"، در این تلکس‌ها به موضوعات زیر اشاره شده است: آیا ایران بدهی 152 میلیونی را خواهد بخشید؟ آیا ماناگوآ جهت ادامه مخالفت با آمریکا مورد استفاده ایران قرار خواهد گرفت؟ آیا جهت محکوم کردن برنامه‌های اتمی ایران یک رای از بین رفته است؟

  به نوشته این سایت، هر حرکتی در منطقه موجب نگرانی آنها می‌شده است. تریولی در یک تلکس محرمانه که خود آن را امضاء کرده، نگرانی‌اش را چنین خلاصه کرده است: کاهش آشکار توجه دولت اورتگا به آمریکا و تصمیم وی جهت افزایش همبستگی با ایران و حمایت وی از بی‌اعتنایی تهران نسبت به جامعه بین‌المللی، نشان می‌دهد که نیکاراگوئه جهت ورود ایران به منطقه، نقطه موثری است و ایران به دنبال نفوذ خود در منطقه آمریکای مرکزی است. 

"ویکی لیکس" خاطرنشان کرد: این نگرانی آمریکایی‌ها با لغو روادید برای ایرانیان از سوی دولت نیکاراگوئه افزایش یافت، موضوعی که اورتگا در فرمان ریاست جمهوری خود آن را تایید کرد. (28 نوامبر 2007)

به عقیده نویسنده، تلکس مذکور نشان می‌دهد که این برادری از سال 2006 موجب نگرانی آمریکایی‌ها شده بود و اورتگا در آن زمان نشان داده بود که در انتخابات برنده خواهد شد. 

"ویکی لیکس" افزود: در زمان دولت "انریکه بولانیوش" اگرچه روابط سیاسی با ایران برقرار بود، اما آمریکایی‌ها از عدم حضور ایرانیان در زندگی سیاسی نیکاراگوئه مطمئن بودند. با به قدرت رسیدن ساندینیست‌ها، زنگ‌های خطر آمریکا به صدا درآمدند، خصوصا هنگامی که اولین مهمان اورتگا، "احمدی‌نژاد" بود و اورتگا به جمع "آلبا" (اتحادیه بولیواری برای ملت‌های آمریکای لاتین) و "هوگو چاوز" پیوست. 

این سایت همچنین تاکید کرد: سفر احمدی نژاد در آن زمان جهت بهبود اعتبار بین‌المللی وی برنامه‌ریزی شده بود و نتیجه دیگر آن افزودن نیکاراگوئه به هم‌پیمانان بین‌المللی خود بود. 

"ویکی لیکس" تصریح می‌کند: در همین تلکس آمده، احمدی‌نژاد طی سخنرانی خود گفته است که ایران و نیکاراگوئه منافع و دشمنان مشترکی دارند. به این صورت مشخص می‌شود که نیکاراگوئه هر روز بیشتر به کمک ایران در سازمان ملل می‌رود و مثال واقعی آن رای منفی وی در آوریل 2007 علیه تحریم‌های سازمان ملل متحد در مورد برنامه اتمی ایران است.

فارس- سایت "ویکی لیکس" اسنادی را منتشر کرد که گویای نگرانی شدید مقامات آمریکایی از حضور ایران در منطقه آمریکای مرکزی و خصوصا روابط با نیکاراگوئه است.

 به گزارش خبرنگار فارس از منطقه آمریکای لاتین، سایت "ویکی لیکس" طی انتشار اسنادی نگرانی آمریکا از حضور ایران در منطقه آمریکای مرکزی را فاش کرد.

"ویکی لیکس" نوشت: دیپلمات‌های آمریکایی در دوران "پول تریولی"، سفیر سابق آمریکا در نیکاراگوئه (2005-2008)، با بیش از 40 تلکس در طول دو سال (2006 تا 2008) نگرانی خود را نسبت به حضور ایران در آمریکای مرکزی و اینکه ایرانیان به راحتی می‌توانند وارد نیکاراگوئه شوند، نشان داده‌اند. 

این سایت ادامه داد: بیشترین نگرانی آنها هنگامی شروع شد که رئیس‌جمهور ایران 3 روز پس از به قدرت رسیدن "دانیل اورتگا" وارد نیکاراگوئه شد. 

به نقل از "ویکی لیکس"، در این تلکس‌ها به موضوعات زیر اشاره شده است: آیا ایران بدهی 152 میلیونی را خواهد بخشید؟ آیا ماناگوآ جهت ادامه مخالفت با آمریکا مورد استفاده ایران قرار خواهد گرفت؟ آیا جهت محکوم کردن برنامه‌های اتمی ایران یک رای از بین رفته است؟

  به نوشته این سایت، هر حرکتی در منطقه موجب نگرانی آنها می‌شده است. تریولی در یک تلکس محرمانه که خود آن را امضاء کرده، نگرانی‌اش را چنین خلاصه کرده است: کاهش آشکار توجه دولت اورتگا به آمریکا و تصمیم وی جهت افزایش همبستگی با ایران و حمایت وی از بی‌اعتنایی تهران نسبت به جامعه بین‌المللی، نشان می‌دهد که نیکاراگوئه جهت ورود ایران به منطقه، نقطه موثری است و ایران به دنبال نفوذ خود در منطقه آمریکای مرکزی است. 

"ویکی لیکس" خاطرنشان کرد: این نگرانی آمریکایی‌ها با لغو روادید برای ایرانیان از سوی دولت نیکاراگوئه افزایش یافت، موضوعی که اورتگا در فرمان ریاست جمهوری خود آن را تایید کرد. (28 نوامبر 2007)

به عقیده نویسنده، تلکس مذکور نشان می‌دهد که این برادری از سال 2006 موجب نگرانی آمریکایی‌ها شده بود و اورتگا در آن زمان نشان داده بود که در انتخابات برنده خواهد شد. 

"ویکی لیکس" افزود: در زمان دولت "انریکه بولانیوش" اگرچه روابط سیاسی با ایران برقرار بود، اما آمریکایی‌ها از عدم حضور ایرانیان در زندگی سیاسی نیکاراگوئه مطمئن بودند. با به قدرت رسیدن ساندینیست‌ها، زنگ‌های خطر آمریکا به صدا درآمدند، خصوصا هنگامی که اولین مهمان اورتگا، "احمدی‌نژاد" بود و اورتگا به جمع "آلبا" (اتحادیه بولیواری برای ملت‌های آمریکای لاتین) و "هوگو چاوز" پیوست. 

این سایت همچنین تاکید کرد: سفر احمدی نژاد در آن زمان جهت بهبود اعتبار بین‌المللی وی برنامه‌ریزی شده بود و نتیجه دیگر آن افزودن نیکاراگوئه به هم‌پیمانان بین‌المللی خود بود. 

"ویکی لیکس" تصریح می‌کند: در همین تلکس آمده، احمدی‌نژاد طی سخنرانی خود گفته است که ایران و نیکاراگوئه منافع و دشمنان مشترکی دارند. به این صورت مشخص می‌شود که نیکاراگوئه هر روز بیشتر به کمک ایران در سازمان ملل می‌رود و مثال واقعی آن رای منفی وی در آوریل 2007 علیه تحریم‌های سازمان ملل متحد در مورد برنامه اتمی ایران است.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/