11/9/17 - 10:25
شماره مطلب : 1395

اسناد تازه ويکي‌ليکس از پرونده هسته‌اي ايران

مشرق- اسناد ديپلماتيکي که از طريق سايت ويکي ليکس منتشر شده، نشان مي‌دهد که حجم هماهنگي‌هاي آمريکا و رژيم صهيونيستي در تقابل با برنامه هسته‌اي ايران طوري بوده که کاخ سفيد پيشنهادات تل‌آويو را مو به مو به اجرا مي‌گذارد و آنها را در مناسبات خود و آژانش انرژي اتمي با ايران عملي مي‌کند.

به گزارش گروه بين الملل مشرق، تلاش براي کاستن از سطح همکاري‌هاي آژانس با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و همچنين ترديد در حرفه‌اي بودن محمد البر ادعي به علت آنچه نزديک شدن وي به ايران مي‌دانند از جمله اين همکاري‌ها بوده است.

يک سند محرمانه که زمان آن به 22 فوريه سال 2007 ميلادي باز مي‌گردد، ماجراي سفر "رابرت جوزف" مشاور وزير خارجه آمريکا به تل‌آويو را تشريح کرده و ديدارهاي وي با مقامات وزرات خارجه و مسئولان اسرائيل را بيان مي‌کند.

خلاصه نتايج اين ديدارها که علاوه بر مقامات فوق با تعدادي از مسؤولان سازمان انرژي اتمي اسرائيل و سازمان هاي جاسوسي اين رژيم نيز برگزار شده، نشان مي‌دهد که آمريکا و اسرائيل از مواضع مديرکل وقت آژانس بين‌المللي در قبال ايران مأيوس شده‌اند.

مقامات اسرائيلي در اين ديدارها از احتمال اينکه گزارش‌هاي آژانس هرگونه التزام ايران به مقررات شوراي امنيت را رد کنند، نگراني خود را ابراز داشتند. عالون بار، مدير نظارت بر سلاح‌هاي وزارت خارجه اسرائيل با ابراز نگراني از آنچه همگرايي مدير آژانس انرژي اتمي با برنامه هسته‌اي ايران خوانده، اين پرسش را مطرح کرد که آيا مي توان گفت که آژانس در اين پرونده نقش سازنده‌اي داشته است؟ اسرائيلي‌ها از اينکه محمد البرادعي، بعضي از فعاليت‌هاي غني سازي در ايران را پذيرفته باشد، ابراز نگراني کردند و از آمريکا خواستند تا اقدامات جديدي را براي جلوگيزي از اين "انحرافات" البرادعي اتخاذ کنند.

بر اساس اين سند "جيل ريچ" يکي از مسؤولان سازمان انرژي اتمي اسرائيل نيز با اشاره به اينکه البرادعي به کارمندان خود گفته است که آژانس نهايت دقت را در گزارش‌هاي خود در مورد ايران دارد و بايد در اين گزارش ها از اشاره به تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران خودداري کرد، ‌اين اظهارات را دليلي بر اين نکته مي‌داند که البرادعي به دنبال جلوگيري از تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران است.

وي همچنين هشدار داد که به نظر مي‌رسد البرادعي با فعاليت هاي علمي ايران و توسعه برنامه هسته‌اي اين کشور و داشتن توانمندي غني‌سازي در خاک خود با کمک روسيه موافق است.

بر اساس اين سند، جوزف بعد از اين ديدار ليستي از دستورها و توصيه‌هاي خود را که از سران تل‌آويو دريافت کرده بود را به دولت آمريکا داد که مهم‌ترين آنها افزايش تلاش‌ براي جلوگيري از همکاري آژانس انرژي اتمي با برنامه اتمي ايران بود، تضمين عدم انعکاس واقعيت‌هاي برنامه هسته‌اي ايران در گزارش هاي آژانس، موافقت با طرح اسرائيل براي جلوگيري از حضور دانشمندان هسته‌اي ايران در کنفرانس‌هاي آژانس و ادامه هماهنگي‌ها ميان آمريکا و اسرائيل در وين از جمله مسائلي بود که در اين دوره نشست‌ها مورد توافق قرار گرفته و به اجرا درآمد.

مشرق- اسناد ديپلماتيکي که از طريق سايت ويکي ليکس منتشر شده، نشان مي‌دهد که حجم هماهنگي‌هاي آمريکا و رژيم صهيونيستي در تقابل با برنامه هسته‌اي ايران طوري بوده که کاخ سفيد پيشنهادات تل‌آويو را مو به مو به اجرا مي‌گذارد و آنها را در مناسبات خود و آژانش انرژي اتمي با ايران عملي مي‌کند.

به گزارش گروه بين الملل مشرق، تلاش براي کاستن از سطح همکاري‌هاي آژانس با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و همچنين ترديد در حرفه‌اي بودن محمد البر ادعي به علت آنچه نزديک شدن وي به ايران مي‌دانند از جمله اين همکاري‌ها بوده است.

يک سند محرمانه که زمان آن به 22 فوريه سال 2007 ميلادي باز مي‌گردد، ماجراي سفر "رابرت جوزف" مشاور وزير خارجه آمريکا به تل‌آويو را تشريح کرده و ديدارهاي وي با مقامات وزرات خارجه و مسئولان اسرائيل را بيان مي‌کند.

خلاصه نتايج اين ديدارها که علاوه بر مقامات فوق با تعدادي از مسؤولان سازمان انرژي اتمي اسرائيل و سازمان هاي جاسوسي اين رژيم نيز برگزار شده، نشان مي‌دهد که آمريکا و اسرائيل از مواضع مديرکل وقت آژانس بين‌المللي در قبال ايران مأيوس شده‌اند.

مقامات اسرائيلي در اين ديدارها از احتمال اينکه گزارش‌هاي آژانس هرگونه التزام ايران به مقررات شوراي امنيت را رد کنند، نگراني خود را ابراز داشتند. عالون بار، مدير نظارت بر سلاح‌هاي وزارت خارجه اسرائيل با ابراز نگراني از آنچه همگرايي مدير آژانس انرژي اتمي با برنامه هسته‌اي ايران خوانده، اين پرسش را مطرح کرد که آيا مي توان گفت که آژانس در اين پرونده نقش سازنده‌اي داشته است؟ اسرائيلي‌ها از اينکه محمد البرادعي، بعضي از فعاليت‌هاي غني سازي در ايران را پذيرفته باشد، ابراز نگراني کردند و از آمريکا خواستند تا اقدامات جديدي را براي جلوگيزي از اين "انحرافات" البرادعي اتخاذ کنند.

بر اساس اين سند "جيل ريچ" يکي از مسؤولان سازمان انرژي اتمي اسرائيل نيز با اشاره به اينکه البرادعي به کارمندان خود گفته است که آژانس نهايت دقت را در گزارش‌هاي خود در مورد ايران دارد و بايد در اين گزارش ها از اشاره به تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران خودداري کرد، ‌اين اظهارات را دليلي بر اين نکته مي‌داند که البرادعي به دنبال جلوگيري از تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران است.

وي همچنين هشدار داد که به نظر مي‌رسد البرادعي با فعاليت هاي علمي ايران و توسعه برنامه هسته‌اي اين کشور و داشتن توانمندي غني‌سازي در خاک خود با کمک روسيه موافق است.

بر اساس اين سند، جوزف بعد از اين ديدار ليستي از دستورها و توصيه‌هاي خود را که از سران تل‌آويو دريافت کرده بود را به دولت آمريکا داد که مهم‌ترين آنها افزايش تلاش‌ براي جلوگيري از همکاري آژانس انرژي اتمي با برنامه اتمي ايران بود، تضمين عدم انعکاس واقعيت‌هاي برنامه هسته‌اي ايران در گزارش هاي آژانس، موافقت با طرح اسرائيل براي جلوگيري از حضور دانشمندان هسته‌اي ايران در کنفرانس‌هاي آژانس و ادامه هماهنگي‌ها ميان آمريکا و اسرائيل در وين از جمله مسائلي بود که در اين دوره نشست‌ها مورد توافق قرار گرفته و به اجرا درآمد.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/