11/5/3 - 14:43
شماره مطلب : 881

همكاري آمريكا با عربستان براي دور كردن چين از ايران

ایسنا- ويكي ليكس در يكي از تازه‌ترين گزارشات خود كه صحت آن‌ها قابل تاييد نيست مدعي شد كه آمريكا با همكاري عربستان سعودي تامين نفت خام چين را افزايش داد تا ضمن وارد آوردن صدمه به ايران، حمايت پكن را براي اعمال تحريم عليه ايران بدست آورد.

خبرگزاري رويترز گزارش داد: چين همواره نگران بوده است كه تامين نفت اين كشور در صورت جانبداري از غرب عليه فعاليت هسته‌يي تهران با مشكل روبه‌رو شود. با اين حال در سال گذشته تامين نفت خام چين از طرف عربستان افزايش يافت. بنابراين حمايت پكن از تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران نيز افزايش يافت.

تلگرام‌هاي محرمانه‌اي كه ويكي ليكس به‌دست آورده و طرف سومي آن را در اختيار رويترز قرار داده است تشريح مي‌كند كه چطور ديپلمات‌هاي آمريكا با عربستان و ديگر تامين‌كنندگان بزرگ نفت در خاورميانه همكاري كردند تا پكن را به حمايت از تحريم‌هاي شديدتر عليه ايران متقاعد كنند.

مقامات آمريكايي به علي النعيم ـ وزير نفت عربستان ـ در اوت 2009 گفتند كه عربستان و آمريكا در اين‌باره مذاكره كردند كه چطور افزايش تامين نفت خام چين "تاثيري خوشايند بر كاهش اهرم ايران بر چين خواهد داشت."

يك ديپلمات فرانسوي عالي‌رتبه كه بر امور خاورميانه نظارت دارد دو ماه پيش از آن به يك مقام سفارت آمريكا گفت كه ديپلمات‌هاي سعودي به چين گفته‌اند: اگر از ما نفت مي‌خواهيد بايد فشار بيش‌تري بر ايران وارد كنيد.

از نظر عربستان افزايش صادرات نفت خام به چين منطق اقتصادي هم دارد.

النعيمي به مقامات آمريكايي بنا بر تلگرام مورخ اوت 2009 گفت كه فروش نفت‌خام عربستان به چين در پاسخ به افزايش تقاضا، افزايش يافت و عربستان خواستار آن بود كه مشتريانش را متنوع‌تر كند. همان‌طور كه چين ديگر كشورها خواهان تنوع در تامين‌كنندگان انرژي هستند.

اكنون عربستان بزرگ‌ترين منبع نفت چين است. زماني كه عربستان افزايش عرضه به چين را آغاز كرد، پكن از ايران خواست پيشنهادات غرب را براي پايان دادن به مساله هسته‌يي جدي بگيرد.

در اين اسناد ادعايي آمده است: يانگ جيه‌چي ـ وزير امور خارجه چين ـ به نماينده آمريكا در سازمان ملل در نشستي در سال 2009 گفته بود كه چين بيش از يك بار از ايران خواست در بسياري از حوزه‌ها با آمريكا همكاري كند.

همان‌طور كه واشنگتن در پي جايگزين كردن عربستان به جاي ايران در تامين نفت چين بود، اكنون به دنبال دور كردن شركت‌هاي ژاپني از ايران از طريق "چماق و هويج" است.

ایسنا- ويكي ليكس در يكي از تازه‌ترين گزارشات خود كه صحت آن‌ها قابل تاييد نيست مدعي شد كه آمريكا با همكاري عربستان سعودي تامين نفت خام چين را افزايش داد تا ضمن وارد آوردن صدمه به ايران، حمايت پكن را براي اعمال تحريم عليه ايران بدست آورد.

خبرگزاري رويترز گزارش داد: چين همواره نگران بوده است كه تامين نفت اين كشور در صورت جانبداري از غرب عليه فعاليت هسته‌يي تهران با مشكل روبه‌رو شود. با اين حال در سال گذشته تامين نفت خام چين از طرف عربستان افزايش يافت. بنابراين حمايت پكن از تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران نيز افزايش يافت.

تلگرام‌هاي محرمانه‌اي كه ويكي ليكس به‌دست آورده و طرف سومي آن را در اختيار رويترز قرار داده است تشريح مي‌كند كه چطور ديپلمات‌هاي آمريكا با عربستان و ديگر تامين‌كنندگان بزرگ نفت در خاورميانه همكاري كردند تا پكن را به حمايت از تحريم‌هاي شديدتر عليه ايران متقاعد كنند.

مقامات آمريكايي به علي النعيم ـ وزير نفت عربستان ـ در اوت 2009 گفتند كه عربستان و آمريكا در اين‌باره مذاكره كردند كه چطور افزايش تامين نفت خام چين "تاثيري خوشايند بر كاهش اهرم ايران بر چين خواهد داشت."

يك ديپلمات فرانسوي عالي‌رتبه كه بر امور خاورميانه نظارت دارد دو ماه پيش از آن به يك مقام سفارت آمريكا گفت كه ديپلمات‌هاي سعودي به چين گفته‌اند: اگر از ما نفت مي‌خواهيد بايد فشار بيش‌تري بر ايران وارد كنيد.

از نظر عربستان افزايش صادرات نفت خام به چين منطق اقتصادي هم دارد.

النعيمي به مقامات آمريكايي بنا بر تلگرام مورخ اوت 2009 گفت كه فروش نفت‌خام عربستان به چين در پاسخ به افزايش تقاضا، افزايش يافت و عربستان خواستار آن بود كه مشتريانش را متنوع‌تر كند. همان‌طور كه چين ديگر كشورها خواهان تنوع در تامين‌كنندگان انرژي هستند.

اكنون عربستان بزرگ‌ترين منبع نفت چين است. زماني كه عربستان افزايش عرضه به چين را آغاز كرد، پكن از ايران خواست پيشنهادات غرب را براي پايان دادن به مساله هسته‌يي جدي بگيرد.

در اين اسناد ادعايي آمده است: يانگ جيه‌چي ـ وزير امور خارجه چين ـ به نماينده آمريكا در سازمان ملل در نشستي در سال 2009 گفته بود كه چين بيش از يك بار از ايران خواست در بسياري از حوزه‌ها با آمريكا همكاري كند.

همان‌طور كه واشنگتن در پي جايگزين كردن عربستان به جاي ايران در تامين نفت چين بود، اكنون به دنبال دور كردن شركت‌هاي ژاپني از ايران از طريق "چماق و هويج" است.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/