11/4/15 - 16:44
شماره مطلب : 829

انگليس از مكان سلاح‌هاي شيميايي‌ قذافي مطلع بوده است

فارس-  طبق اسنادي كه به تازگي فاش شده است، منابع رسمي انگليس ماه‌ها پيش از مكان سلاح‌هاي شيميايي ديكتاتور ليبي بازديد كرده و از جزئيات آن با خبر بوده‌اند.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني شبكه العالم، طبق اسنادي كه توسط ويكي‌ليكس افشا شده است و در اختيار روزنامه انگليسي "ديلي‌تلگراف " قرار گرفته است منابع رسمي انگليس ماهها پيش از سايت سلاح‌هاي شيميايي "معمر قذافي " در ليبي بازديد كرده و از جزئيات آنها باخبر بوده‌اند.

در ادامه اين سند آمده است: منابع رسمي انگليس مدت‌ها پيش به طور كاملاً محرمانه از آزمايشگاه تسليحات شيميايي در طرابلس ديدار كردند و كمي پس از اين ديدار بود كه ليبي و انگليس قراردادهاي تجاري گسترده‌اي در اين زمينه منعقد كردند.

"كريستوفر هوپ " كه تنظيم كننده اين سند است، نوشت: دانشمنداني از انگليس و آمريكا در سال 2006 از تأسيسات تسليحات شيميايي ليبي ديدار كردند و پيشنهادهايي سازنده براي توسعه اين تاسيسات ارائه دادند.

اين تلگراف كه يك كپي از آن در اختيار سايت ويكي ليكس و متعاقبا در اختيار روزنامه ديلي‌تلگراف قرار گرفته است، جزئيات ديدار دانشمندان انگليسي از تاسيسات نظامي در تاجوراء درحومه طرابلس را شرح داده است.

در متن اين تلگراف آمده است: كارشناس‌هاي آمريكا و انگليس هر دو تاييد كرده اند كه تاسيسات شيميايي بازديد شده فقط به منظور توليد سلاح‌هاي شيميايي و براي اهداف نظامي در حال ساخت بوده‌اند.

اين كارشناسان به كشورهاي مطبوع خود گزارش دادند كه ليبي احتمال دارد تصميم بگيرد كه به طور كلي وجود اين تاسيسات و سلاح‌هاي شيميايي ساخته شده در آنها را از دفتر ممانعت از سلاح‌هاي شيميايي كه سازمان ملل رسيدگي به آن را برعهده دارد، پنهان كند.

بر اساس اين اسناداين كارشناسان در همان زمان از انبارهايي در طرابلس ديدار كرده اند كه مملو از سلاح‌هاي شيميايي بود.

در ادامه تلگراف آمده است: "كارشناسان و منابع رسمي انگليسي تاييد كرده‌اند تاسيسات مربوط به ساخت سلاح هاي شيميايي در ليبي به طور بسيار پيشرفته آماده شده‌اند و مي‌توان از آنها براي توليد هم سلاح هاي شيميايي و هم سلاح هاي بيولوژيكي استفاده كرد. "

طبق اين تلگراف، منابع رسمي انگليسي كمك كرده بودند كه ساخت اين تاسيسات هرچه زودتر به پايان برسد.

دانشمندان پيشنهاد كرده بودند كه سلاح هاي شيميايي ساخته شده در اين كارخانه ها كه بسيار پيشرفته هستند، براي استفاده به برخي كشورهاي ديگر نيز ارسال شود.

در متن اين تلگراف آمده است: ليبي به طور واضح اعلام كرده بود كه مي‌خواهد از اين سلاح هاي شيميايي براي اهدافي دفاعي استفاده كند و آنها را تست خواهد كرد.

كارشناسان و منابع انگليسي به كشور خود گفته بودند: "ليبي به طور شفاف در حال توسعه سلاح هاي شيميايي است و مقدار بسيار زيادي گاز خردل و عوامل جوش دار در كارخانه ها بودند كه تحت نظر كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي به طور نمادين منهدم شده بودند. اما ليبي آنها را پنهان كرده و حالا درصدد استفاده مجدد ازآنها برآمده است. اين مسئله وجود دارد كه معمر قذافي داراي انبارهاي بسيار عظيم‌تري از اين مواد باشد.

روزنامه تلگراف در پايان نوشت در تلاشي كه براي گفتگو با سخنگوي دفتر ممانعت از سلاح‌هاي شيميايي درباره اين تلگراف به عمل آورده، اين دفتر از ارائه هرگونه اظهار نظري خودداري كرده است.

فارس-  طبق اسنادي كه به تازگي فاش شده است، منابع رسمي انگليس ماه‌ها پيش از مكان سلاح‌هاي شيميايي ديكتاتور ليبي بازديد كرده و از جزئيات آن با خبر بوده‌اند.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني شبكه العالم، طبق اسنادي كه توسط ويكي‌ليكس افشا شده است و در اختيار روزنامه انگليسي "ديلي‌تلگراف " قرار گرفته است منابع رسمي انگليس ماهها پيش از سايت سلاح‌هاي شيميايي "معمر قذافي " در ليبي بازديد كرده و از جزئيات آنها باخبر بوده‌اند.

در ادامه اين سند آمده است: منابع رسمي انگليس مدت‌ها پيش به طور كاملاً محرمانه از آزمايشگاه تسليحات شيميايي در طرابلس ديدار كردند و كمي پس از اين ديدار بود كه ليبي و انگليس قراردادهاي تجاري گسترده‌اي در اين زمينه منعقد كردند.

"كريستوفر هوپ " كه تنظيم كننده اين سند است، نوشت: دانشمنداني از انگليس و آمريكا در سال 2006 از تأسيسات تسليحات شيميايي ليبي ديدار كردند و پيشنهادهايي سازنده براي توسعه اين تاسيسات ارائه دادند.

اين تلگراف كه يك كپي از آن در اختيار سايت ويكي ليكس و متعاقبا در اختيار روزنامه ديلي‌تلگراف قرار گرفته است، جزئيات ديدار دانشمندان انگليسي از تاسيسات نظامي در تاجوراء درحومه طرابلس را شرح داده است.

در متن اين تلگراف آمده است: كارشناس‌هاي آمريكا و انگليس هر دو تاييد كرده اند كه تاسيسات شيميايي بازديد شده فقط به منظور توليد سلاح‌هاي شيميايي و براي اهداف نظامي در حال ساخت بوده‌اند.

اين كارشناسان به كشورهاي مطبوع خود گزارش دادند كه ليبي احتمال دارد تصميم بگيرد كه به طور كلي وجود اين تاسيسات و سلاح‌هاي شيميايي ساخته شده در آنها را از دفتر ممانعت از سلاح‌هاي شيميايي كه سازمان ملل رسيدگي به آن را برعهده دارد، پنهان كند.

بر اساس اين اسناداين كارشناسان در همان زمان از انبارهايي در طرابلس ديدار كرده اند كه مملو از سلاح‌هاي شيميايي بود.

در ادامه تلگراف آمده است: "كارشناسان و منابع رسمي انگليسي تاييد كرده‌اند تاسيسات مربوط به ساخت سلاح هاي شيميايي در ليبي به طور بسيار پيشرفته آماده شده‌اند و مي‌توان از آنها براي توليد هم سلاح هاي شيميايي و هم سلاح هاي بيولوژيكي استفاده كرد. "

طبق اين تلگراف، منابع رسمي انگليسي كمك كرده بودند كه ساخت اين تاسيسات هرچه زودتر به پايان برسد.

دانشمندان پيشنهاد كرده بودند كه سلاح هاي شيميايي ساخته شده در اين كارخانه ها كه بسيار پيشرفته هستند، براي استفاده به برخي كشورهاي ديگر نيز ارسال شود.

در متن اين تلگراف آمده است: ليبي به طور واضح اعلام كرده بود كه مي‌خواهد از اين سلاح هاي شيميايي براي اهدافي دفاعي استفاده كند و آنها را تست خواهد كرد.

كارشناسان و منابع انگليسي به كشور خود گفته بودند: "ليبي به طور شفاف در حال توسعه سلاح هاي شيميايي است و مقدار بسيار زيادي گاز خردل و عوامل جوش دار در كارخانه ها بودند كه تحت نظر كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي به طور نمادين منهدم شده بودند. اما ليبي آنها را پنهان كرده و حالا درصدد استفاده مجدد ازآنها برآمده است. اين مسئله وجود دارد كه معمر قذافي داراي انبارهاي بسيار عظيم‌تري از اين مواد باشد.

روزنامه تلگراف در پايان نوشت در تلاشي كه براي گفتگو با سخنگوي دفتر ممانعت از سلاح‌هاي شيميايي درباره اين تلگراف به عمل آورده، اين دفتر از ارائه هرگونه اظهار نظري خودداري كرده است.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/