11/2/25 - 17:58
شماره مطلب : 627

همدستی آمریکا با لندن برای توسعه زرادخانه اتمی انگلیس

مهر- در یکی دیگر از اسناد افشا شده توسط ویکی لیکس آمده است لندن با همدستی آمریکا درپی توسعه زرادخانه هسته ای خود در پوشش قانونی است.

 سندی که در تاریخ 9 فوریه سال جاری میلادی از سوی سایت ویکی لیکس منتشر آمده حاوی اطلاعاتی در مورد تلاش های انگلیس برای توسعه سلاح های هسته ای و ایجاد تاسیسات جدید در این زمینه در این کشوراست.

در متن این سند ویکی لیکس آمده که لندن قصد دارد صنعت هسته ای خود را در برنامه ای مدون توسعه دهد و حتی در این زمینه خواهان آن است که در صورت لزوم برخی از قوانین داخلی خود را تغییر دهد و یا حتی قوانین بین المللی را نقض نماید. این در حالی است که بخش های خصوصی مربوطه در این کشور در مورد اجازه بین المللی ابراز تردید کرده اند و گفته اند مراحل مختلف ایجاد این تاسیسات از جمله طراحی و اجرای آن بعید است که بتواند بدون مجوزهای بین المللی پیشرفت نماید. این بخش های حتی اعلام کرده اند که بودجه و افراد آموزش دیده در این زمینه کم دارند.

در بخش دیگری از این سند آمده است: اما مقامات آمریکایی از این تصمیم انگلیس استقبال کرده و اعلام کرده اند حمایت های لازم را در این زمینه از لندن به عمل خواهند آورد. این مقامات تصمیم انگلیس را تلاش برای توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز! خوانده اند و ضمن دیدار با برخی از صاحب نظران انگلیسی گفته اند که چنین امری به توسعه تجارت جهانی می انجامد و حتی می توان آن را رنسانس هسته ای در جهان  نامید.

به گزارش مهر، در حالی که استانداردهای دوگانه آمریکا و متحدانش باعث فشار بر برخی کشورها بدلیل داشتن برنامه صلح آمیز هسته ای شده، این سند نشانه دیگری از "پیمان" پنهانی دول بزرگ برای نقض قوانین بین المللی و توسعه سلاح های هسته ای است.

در ادامه این سند که در در سال 2008 ایجاد شده، آمده است: آمریکا و انگلیس در این زمینه توافق کرده اند دفتر جدیدی با نام دفتر توسعه مسائل هسته ای ایجاد نمایند و تاسیسات مذکور را در قالب این پوشش جدید پیگیری نمایند. مقامات انگلیسی ادعا کرده اند که ساخت این راکتورهای جدید به اقتصاد باز در انگلیس و دیگر کشورهای دنیا کمک می کند و سبب برون رفت از بن بست های اقتصادی ایجاد شده می گردد.

در ادامه سند ویکی لیکس تاکید شده است: برخی از مقامات لندن بدون نام بردن از کشورهایی همچون ایران ابراز نگرانی کرده بودند که چنین حرکاتی از سوی انگلیس ممکن است سبب برخی خطرات سیاسی از سوی قدرت های جدید هسته ای گردد. اما مقامات ارشد داونینگ استریت پرداخت برخی هزینه ها را برای پیشبرد اهداف، ضروری دانسته بود.

در متن این سند آمده است که دولت انگلیس پیش بینی کرده که بخش زیادی از هزینه ایجاد این تاسیسات غیرقانونی هسته ای را از طریق افزایش مالیات ها از مردم این کشور تامین نماید. این در حالی است که موقعیت اقتصادی در تمام اروپا و آمریکا بسیار نامناسب است و تعداد زیادی از مردم از فقر و بیکاری و فشار مالیات ها با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

مهر- در یکی دیگر از اسناد افشا شده توسط ویکی لیکس آمده است لندن با همدستی آمریکا درپی توسعه زرادخانه هسته ای خود در پوشش قانونی است.

 سندی که در تاریخ 9 فوریه سال جاری میلادی از سوی سایت ویکی لیکس منتشر آمده حاوی اطلاعاتی در مورد تلاش های انگلیس برای توسعه سلاح های هسته ای و ایجاد تاسیسات جدید در این زمینه در این کشوراست.

در متن این سند ویکی لیکس آمده که لندن قصد دارد صنعت هسته ای خود را در برنامه ای مدون توسعه دهد و حتی در این زمینه خواهان آن است که در صورت لزوم برخی از قوانین داخلی خود را تغییر دهد و یا حتی قوانین بین المللی را نقض نماید. این در حالی است که بخش های خصوصی مربوطه در این کشور در مورد اجازه بین المللی ابراز تردید کرده اند و گفته اند مراحل مختلف ایجاد این تاسیسات از جمله طراحی و اجرای آن بعید است که بتواند بدون مجوزهای بین المللی پیشرفت نماید. این بخش های حتی اعلام کرده اند که بودجه و افراد آموزش دیده در این زمینه کم دارند.

در بخش دیگری از این سند آمده است: اما مقامات آمریکایی از این تصمیم انگلیس استقبال کرده و اعلام کرده اند حمایت های لازم را در این زمینه از لندن به عمل خواهند آورد. این مقامات تصمیم انگلیس را تلاش برای توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز! خوانده اند و ضمن دیدار با برخی از صاحب نظران انگلیسی گفته اند که چنین امری به توسعه تجارت جهانی می انجامد و حتی می توان آن را رنسانس هسته ای در جهان  نامید.

به گزارش مهر، در حالی که استانداردهای دوگانه آمریکا و متحدانش باعث فشار بر برخی کشورها بدلیل داشتن برنامه صلح آمیز هسته ای شده، این سند نشانه دیگری از "پیمان" پنهانی دول بزرگ برای نقض قوانین بین المللی و توسعه سلاح های هسته ای است.

در ادامه این سند که در در سال 2008 ایجاد شده، آمده است: آمریکا و انگلیس در این زمینه توافق کرده اند دفتر جدیدی با نام دفتر توسعه مسائل هسته ای ایجاد نمایند و تاسیسات مذکور را در قالب این پوشش جدید پیگیری نمایند. مقامات انگلیسی ادعا کرده اند که ساخت این راکتورهای جدید به اقتصاد باز در انگلیس و دیگر کشورهای دنیا کمک می کند و سبب برون رفت از بن بست های اقتصادی ایجاد شده می گردد.

در ادامه سند ویکی لیکس تاکید شده است: برخی از مقامات لندن بدون نام بردن از کشورهایی همچون ایران ابراز نگرانی کرده بودند که چنین حرکاتی از سوی انگلیس ممکن است سبب برخی خطرات سیاسی از سوی قدرت های جدید هسته ای گردد. اما مقامات ارشد داونینگ استریت پرداخت برخی هزینه ها را برای پیشبرد اهداف، ضروری دانسته بود.

در متن این سند آمده است که دولت انگلیس پیش بینی کرده که بخش زیادی از هزینه ایجاد این تاسیسات غیرقانونی هسته ای را از طریق افزایش مالیات ها از مردم این کشور تامین نماید. این در حالی است که موقعیت اقتصادی در تمام اروپا و آمریکا بسیار نامناسب است و تعداد زیادی از مردم از فقر و بیکاری و فشار مالیات ها با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/