15/7/28 - 20:08
شماره مطلب : 2669
گزارش ویژه

مونیز: ایران بین لوزان تا وین تعهدات جدیدی پذیرفت/ دسترسی به پارچین اطلاعات ما را تکمیل می کند

وزیر انرژی امریکا مدعی شد ایران در فاصله میان بیانیه لوزان تا توافق وین، تعهدات جدیدی را پذیرفته است.

ایران هسته ای- وزیر انرژی امریکا مدعی شد ایران در فاصله میان بیانیه لوزان تا توافق وین، تعهدات جدیدی را پذیرفته است.

وی که روز سه شنبه، 6 مرداد (27 جولای) با روزنامه امریکایی هافینگتون پست گفت وگو کرده، به این مسئله اشاره کرده است که ایران پس از لوزان امتیازهای جدیدی به 1+5 داده که فراتر از تفاهمات انجام شده در لوزان بوده است.

مونیز گفته است: «بین لوزان تا وین، ایران توافق کرد تا به صورت کامل همه فعالیت های مرتبط با مواد هسته ای تا سلاح را رد کند، از کار روی فلزات اورانیوم تا کار نوتورنی و اقدامات دیگر که از لوزان به این سو انجام گرفت».

وی ادامه داده است: «اگر به سخنانی که پیش از لوزان و وین گفته شد نگاه کنیم، باید گفت ما توافقی بهتر از آنچه که انتظار می رفت، در لوزان به دست آوردیم و حتی توافقی بهتر را در وین به دست آوردیم».

وی همچنین در این مصاحبه در اظهارنظری مهم گفته است دسترسی به پارچین، اطلاعات امریکا را درباره فعالیت های نظامی هسته ای گذشته ایران تکمیل خواهد کرد.

مونیز گفته است: «گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه اتمی ایران گفته است که ایران دست کم تا دو هزار و سه فعالیت های زیادی داشته است که به گفته آژانس، چنین احتمال داده می شود که برنامه تسلیحاتی باشد. حال آنچه که روی داده، این است که به آژانس امکان تکمیل کارش داده نشد و کاری که این توافق انجام می دهد این است که یک مهلت مشخص برای ایران تعیین می کند تا به ملزومات مرتبط با همکاری با آژانس مشخص می کند.

در واقع، این مهلت پانزدهم اکتبر است تا امکان دسترسی هایی را که درباره اش مذاکره شد، فراهم آورد تا آژانس بین المللی انرژی اتمی بتواند کار خود را تکمیل کند. ما در حال حاضر نیز اطلاعات زیادی داریم و این توافق، اطلاعات ما را تکمیل می کند».

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/