15/7/20 - 13:54
شماره مطلب : 2667
گزارش ویژه

قطعنامه شورای امنیت، خطر بی سابقه برای امنیت ملی ایران

کارشناسان می گویند صدور این قطعنامه یک خطر جدی برای امنیت ملی ایران خواهد بود و باب باج خواهی های جدید از ایران را باز می کند.

 حامد علوی، ایران هسته ای- قطعنامه شورای امنیت علیه ایران امروز به رای گذاشته می شود.

این قطعنامه که پیش تر پیش نویسی از آن به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده، برنامه جامع اقدام مشترک و جدول زمانی اجرای آن را تایید کرده و آن را الزامی کند.

این قطعنامه ظاهرا ذیل ماده 25 از منشور ملل متحد صادر خواهد شد ولی در بیش از 10 مورد به ماده 41 ارجاع داده و تحریم های آن را تمدید کرده است.

قطعنامه ای که امروز صادر خواهد شد متنی است که میان تیم ایرانی و 1+5 مذاکره شده و مورد توافق قرار گرفته است، اگرچه هیچ یک از اعضای تیم ایرانی حاضر به موضعگیری درباره آن نیست.

غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل البته به صراحت از این قطعنامه دفاع کرده است.

این قطعنامه برنامه موشکی ایران را به مدت 8 سال و برنامه تسلیحات متعارف نظامی ایران را به مدت 5 سال تحریم می کند.

طبق این قطعنامه برنامه هسته ای ایران نیز همچنان در تحریم باقی می ماند.

این قطعنامه حدود یک سوم از تحریم های مندرج در قطعامه های قبلی شورای امنیت علیه ایران حفظ کرده است.

ایران قطعنامه های پیشین شورای امنیت را غیرقانونی می داند، با این حال، در این متن نه تنها از این قطعنامه ها یاد شده بلکه این قطعنامه ها رزرو نگه داشته شده و تحریم های آنها قابل بازگشت است.

مکانیسم بازگشت تحریم ها در این قطعنامه نیز خودکار است و صرفا به اراده یکی از 5 عضو شورای امنیت بستگی دارد.

طبق این قطعنامه، اگر یکی از 5 عضو مدعی شود ایران مفاد برجام را نقض کرده و بر این نظر خود اصرار بورزد، هیچ راهی برای جلوگیری از بازگشت تحریم ها وجود ندارد.

کارشناسان می گویند صدور این قطعنامه یک خطر جدی برای امنیت ملی ایران خواهد بود و باب باج خواهی های جدید از ایران را باز می کند.

موضوع زمانی بدتر می شود که توجه کنیم بر خلاف قطعنامه های پیشین، دولت این قطعنامه را کاملا پذیرفته است.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/