15/7/14 - 15:20
شماره مطلب : 2662
گزارش ویژه/ فوری

متن کامل انگلیسی برنامه جامع اقدام مشترک

«ایران هسته ای« یک نسخه کامل از متن انگلیسی برجام را دریافت کرده است.

ایران هسته ای- «ایران هسته ای« یک نسخه کامل از متن انگلیسی برجام را دریافت کرده است.

این متن از اینجا قابل دریافت است.

«ایران هسته ای» به زودی ترجمه و ارزیابی هایی از این متن منتشر خواهد کرد.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/