15/7/11 - 20:56
شماره مطلب : 2658
گزارش ویژه

کارشناسان: اصرار به ماندن در وین کمکی به مذاکرات نخواهد کرد

اصرار بیش از حد تیم مذاکره کننده به ماندن در وین، احتمالا امریکا را درباره نیاز ایران به توافق و میزان انعطافی که حاضر است برای رسیدن به آن به خرج دهد، دچار اشتباه محاسباتی خواهد کرد.

محمد صدری، ایران هسته ای- کارشناسان می گویند اصرار بیش از حد تیم مذاکره کننده به ماندن در وین، احتمالا امریکا را درباره نیاز ایران به توافق و میزان انعطافی که حاضر است برای رسیدن به آن به خرج دهد، دچار اشتباه محاسباتی خواهد کرد.

با گذشت بیش از دو هفته از مذاکرات وین، تیم های مذاکره کننده ایران وامریکا هنوز نتوانسته اند به نزدیکی های یک توافق برسند.

هر دو طرف اذعان دارند که اختلاف های عمیقی میان آنها باقی مانده و در مسائل کلیدی موفق به نزدیک کردن دیدگاه ها تا حد رسیدن به یک توافق نشده اند.

منابع «ایران هسته ای»تایید می کنند در مسائلی همچون تحقیق و توسعه، تناظر اقدامات در حوزه تحریم ها، تحریم های شورای امنیت، زمان توافق و میزان انطباق با قوانین داخلی ایران –از جمله قانون مجلس- متن فعلی دارای شکاف های پرنشدنی است.

تلاش تیم مذاکره کننده برای تداوم مذاکرات وچانه زنی ها نیز احتمالا کمکی به بهبود این وضعیت نخواهد کرد چرا که امریکا حاضر نیست تصمیم های سیاسی لازم را اتخاذ کند.

تحت این شرایط اصرار به ماندن در وین و تمدید پی در پی مذاکرات ممکن است امریکا را دچار این سوء تفاهم کند که طرف ایرانی نمی تواند از این مذاکرات دل بکند.

کارشناسان می گویند یکی از اصلی ترین عوامل رسیدن مذاکرات به این وضعیت اشتباه های محاسباتی امریکا درباره میزان نیاز ایران به توافق است.

تصمیم شجاعانه تیم مذاکره کننده در عدم تمدید مذاکرات پس از روز دوشنبه، نقشی مهم در اصلاح این اشتباه محاسباتی خواهد داشت.

 

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/