15/7/6 - 01:03
شماره مطلب : 2647
گزارش ویژه

احتمال اعلام توافق نهایی در سه شنبه شب

اطلاعات دریافتی «ایران هسته ای» حکایت از آن دارد که ایران و 1+5 در آستانه اعلام توافق نهایی هسته ای هستند.

محمد صدری، ایران هسته ای- اطلاعات دریافتی «ایران هسته ای» حکایت از آن دارد که ایران و 1+5 در آستانه اعلام توافق نهایی هسته ای هستند.

ین توافق نهایی که «برنامه جامع اقداک مشترک» (برجام) نامیده شده، برای مدتی حدودی ک دهه بخش های کلیدی برنامه هسته ای و بویژه غنی سازی ایران را محدود خواهد کرد و بخش های مهمی از آن را به عقب باز خواهد گرداند.

برخی منابع به «ایران هسته ای» گفته اند اگرچه هنوز اختلاف هایی میان طرفین باقی است ولی احتمال اینکه سه شنبه شب توافق میان دو طرف اعلام شود زیاد است.

مقام های ایرانی و غربی نیز که تاکنون در موضعگیری احتیاط می کردند از امروز ابراز خوش بینی نسبت به حصول توافق را آغاز کرده اند.

این متن که خود حدودا 20 صفحه است، 5 ضمیمه خواهد داشت.

مهم ترین پرسش اکنون این است که آیا متن نوشته شده با خطوط قرمز نظام که در برگیرنده و تضمین کننده پارامترهای یک توافق خوب است انطباق دارد یا نه.

نشانه ها در این زمینه ناامید کننده است.

اظهارات شنبه شب عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران در برنامه نگاه یک درباره تحریم ها فاصله ای قابل توجه با خطوط قرمز اعلام شده نظام در این باره دارد.

البته تیم مذاکره کننده مدعی است هنوز توافق را نهایی نکرده و مشغول چانه زنی درباره جزئیات است.

کارشناسان می گویند بعید است در این فاصله زمانی کوتاه ساختار توافقات از اساس دگرگون شود.

اگر توافق با خطوط قرمز اعلام شده در تهران انطباق نداشته باشد بدون تردید امکان نهایی شدن پیدا نخواهد کرد.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/