15/3/6 - 19:57
شماره مطلب : 2527
گزارش ویژه

جشن اطلاعاتی سرویس های امریکایی و اروپایی در آستانه حصول توافق نهایی

ارشدترین مقام اطلاعاتی امریکا گفته است سرویس های اطلاعاتی اروپایی و امریکا خود را آماده استفاده از اطلاعات انبوهی می کنند که توافق نهایی ایران و غرب در اختیار آنها قرار خواهد داد.

علی شاهدیان، ایران هسته ای- ارشدترین مقام اطلاعاتی امریکا گفته است سرویس های اطلاعاتی اروپایی و امریکا خود را آماده استفاده از اطلاعات انبوهی می کنند که توافق نهایی ایران و غرب در اختیار آنها قرار خواهد داد.

جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی امریکا در گفت وگو با چارلی رز از شبکه تلویزیونی بلومبرگ، در روز 13 اسفند، «تمرکز» دستگاه های اطلاعاتی غربی را راستی آزمایی پای بندی ایران به توافق نهایی خوانده است.

وی با لحنی آکنده از اطمینان از اینکه توافق نهایی حاصل خواهد شد، گفته است: «تمرکز من و تمرکز دستگاههای اطلاعاتی آمریکا بر این است که اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشد و توافقی حاصل شود، بر اجرای این توافق نامه نظارت داشته باشیم و آن را راستی آزمایی کنیم. این مسئله به شدت به بازرسی ها و پایشهای گسترده و شدید آژانس بین المللی انرژی اتمی بستگی خواهد داشت. این مسئله برای توانایی ما به منظور راستی آزمایی بسیار حائز اهمیت است. تمرکز دستگاههای اطلاعاتی آمریکا بر این مسئله خواهد بود».

کلاپر که رییس 16 نهاد اطلاعاتی امریکا از جمله سیا محسوب می شود، اضافه کرده است: «ما به اطلاعات اساسی و پایه نیاز خواهیم داشت که بازرسی ها و پایشهای نهادهای مذکور با نمایندگی آژانس بین المللی انرژی اتمی در اختیار ما قرار بدهند. ما با توانایی های اطلاعاتی پویای خود و شرکایمان بویژه اسرائیل، این اطلاعات را دوباره بررسی خواهیم کرد».

این اظهارات به خوبی نشان دهنده آن است که سرویس های اطلاعاتی امریکا روی مطلوبیت توافق نهایی هسته ای با ایران هیچ بحثی ندارند و صرفا در پی آن هستند که با کسب اطلاعات از برنامه هسته ای ایران از پای بندی ایران به آن مطمئن شوند.

وی همچنین تایید کرده است که برآورد اطلاعاتی امریکا و اسراییل درباره برنامه هسته ای ایران یکسان است.

کلاپر گفته است: «ما همکاری بسیار خوبی با دستگاههای اطلاعاتی اسرائیل داریم. سابقه این همکاری نیز به سی تا 35 سال قبل بازمی گردد. دستگاههای اطلاعاتی اسرائیل بسیار حرفه ای و بسیار توانمند هستند. ما در سطح اطلاعاتی، روابط بسیار نزدیکی داریم. ما درخصوص اطلاعاتمان درباره توانمندی های ایران و برنامه های احتمالی آتی آن نظری یکسان داریم».

جیمز کلاپر در ادامه درباره محاسبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مذاکرات هسته ای گفته است: «به نظرمن، هدف او در این زمینه آن است که اولا از تحریم ها رها شود. این مسئله راز نیست. تحریم ها به اقتصاد ایران ضربه زده است. او می خواهد توافقی حاصل شود که حق ایران را در داشتن برخی فعالیت های هسته ای به رسمیت بشناسد و شاید هم دست کم در سطح آستانه قرار داشته باشد تا این گزینه را حفظ کند که در آینده بخواهد سلاح هسته ای بسازد. براساس ارزیابی ما ایران در حال حاضر چنین سلاحی ندارد».

وی ادامه داده است: «وقتی می گویید آنها باید توجه داشته باشند که در داخل ایران نیز جناحهای مختلف وجود دارد. در ایران تندروهایی وجود دارند همانطور که در آمریکا تندروهایی هستند. بی تردید کسانی در ایران هستند که می خواهند ایران سلاح هسته ای داشته باشد. اما برآورد ما این است که فقط یک نفر می تواند در این باره تصمیم بگیرد و آن فرد رهبر عالی ایران است و او در مقطع زمانی کنونی تصمیم نگرفته است، سلاح هسته ای بسازد».

کلاپر درباره توانمندی های فنی ایران نیز می گوید: «آنها (ایرانی ها) قادر خواهند بود مهارت و توانایی خود را در همه حوزه های مورد نیاز برای تولید سلاح هسته ای و استفاده از آن حفظ کنند. آن ها هم اکنون نیز مهارتهای خاصی دارند. در حقیقت این مساله، تصمیمی سیاسی برای آنها است و نه اینکه آنها دانش فنی و توانایی فنی لازم برای این کار را نداشته باشند، زیرا آنها چنین توانایی را دارد».

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/