15/2/24 - 14:10
شماره مطلب : 2518
متن کامل

متن کامل سند افشا شده موساد: ایران اکنون برنامه ساخت تسلیحات هسته ای ندارد

وب سایت روزنامه گاردین متن سندی از سازمان اطلاعات خارجی اسراییل (موساد) را منتشر کرد که در آن به صراحت گفته شده است ایران یک برنامه تسلیحات هسته ای فعال ندارد.

ایران هسته ای- وب سایت روزنامه گاردین متن سندی از سازمان اطلاعات خارجی اسراییل (موساد) را منتشر کرد که در آن به صراحت گفته شده است ایران یک برنامه تسلیحات هسته ای فعال ندارد.

این سند تحت عنوان سند شماره 9342 در تاریخ 22 اکتبر 2012، روز 5 اسفند 1393 در وب سایت روزنامه گاردین منتشر شده است.

 این سند را اینجا ببینید.

متن کامل این سند چنین است:

 

نکات اصلی

1. توانایی غنی سازی ایران همچنان رو به رشد است. مقدار مواد غنی شده در حد بیست درصد در این مرحله از آنجا که برخی ازاین مواد به سوخت هسته ای برای راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل شده، افزایش نیافته است. علاوه براین ایران در حال تلاش بسیار زیادی است تا راکتور آی آر 40 (که انتظار می رود پولوتونیوم در حد نظامی تولید کند)را هرچه سریعتر فعال کند. ما ارزیابی می کنیم که این کار تا قبل از اواسط 2014 اتفاق نخواهد افتاد.

2. غنی سازی: فعالیت سایت های کاشان و قم ظاهرا به سبب در دسترس نبودن سانتریفوژها فقط در حد محدودی توسعه یافته است اما مقدار و راندمان غنی سازی افزایش قابل توجهی داشته است. تقریبا 230کیلوگرم اورانیوم تا 5 درصد و تقریبا 12 کیلوگرم اورانیوم تا 20 درصد در هر ماه غنی سازی شده است.

3. ایران تاکنون حدود 5500 کیلوگرم اورانیوم را تا حد پنج درصد غنی سازی کرده است (حدود 1500 کیلوگرم برای بیست درصد تخصیص داده شد) و حدود صد کیلوگرم را تا بیست درصد غنی سازی کرد (75 تا 100 کیلوگرم به سوخت هسته ای برای راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل شد).

4. سازمان انرژی اتمی ایران در کنار غنی سازی در حال تمرکز تلاش های خود برای تکمیل ساخت راکتور آب سنگین آی آر 40 اراک است. تولید صنعتی سوخت برای این راکتور و مقدمات برای تولید سوخت هسته ای شروع شده است.

5. ما متوجه شدیم که ایران به بهبود توانایی های غنی سازی خود ادامه می دهد و حتی زمانی که سانتریفوژهای پیشرفته IR-2m یا IR-4 که در حال حاضر در تاسیسات پایلوت در نطنز فعال است، تمایل به ارتقاء چشمگیر این توانایی ها دارد.

6. با وجود این که ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده در حد پنج درصد برای چندین بمب ذخیره کرده است و برخی از این مقدار اورانیوم غنی شده را تا حد بیست درصد غنی سازی کرده است اما به نظر می رسد آماه غنی سازی برای سطوح بیشتر نیست. ایران در حال اختصاص برخی از این مواد برای تولید سوخت هسته ای برای راکتور تحقیقاتی تهران است و به همین جهت مقدار اورانیوم غنی شده در حد بیست درصد در حال افزایش نیست.

7. ما متوجه شدیم که ایران در حال تلاش هایی برای عملیاتی کردن هر چه سریعتر IR-40 است. ما ارزیابی می کنیم که این کار تا قبل از اواسط 2014 اتفاق نخواهد افتاد. این راکتور انتظار می رود پلوتونیوم در حد نظامی به اندازه کافی برای تولید یک بمب در هر سال تولید کند اما با توجه به نبودن کارخانه فراوری مجدد سوخت هسته ای (در ایران شناخته شده نیست)، این پلوتونیوم نمی تواند برای تسلیحات استفاده گردد.

8. در زمینه تسلیحات هسته ای، فعالیت مداوم R&D (تحقیق و توسعه) در سازمان پژوهش و نوآوریهای دفاعی (SPND) زیر نظر وزارت دفاع در جریان است که ما متوجه شدیم به منظور بدست آوردن دانش و ایجاد یک چارچوب سازمانی است که زمانی که دستور صادر شود، خواهد توانست سوخت هسته ای را تولید یا استفاده کند.

9. خلاصه کلام: ایران علاوه بر این که در این مرحله در حال انجام فعالیت مورد نیاز تولید تسلحیات نیست، در حال تلاش برای حل شکاف ها در موضوعاتی است که به نظر می رسد شکاف های مشروع شامل غنی سازی و راکتورها هستند که حل این شکاف ها زمان مورد نیاز برای تولید تسلیحات هسته ای را نسبت به زمان در نظر گرفته شده در دستورالعمل کاهش خواهند داد.

 

جزییات

مسیر غنی سازی اورانیوم

10. توسعه فعالیت درسایت های نطنز و قم محدود شده است (ظاهرا به سبب در دسترس نبودن سانتریفوژها) اما فعالیت غنی سازی همچنان توسعه می یابد.

A. در حال حاضر در ایران 10500 سانتریفوژ در حال فعالیت است:

1. حدود نه هزار سانتریفوژ در سه واحد غنی سازی در یک زیرزمین در نطنز فعال است و تا پنج درصد غنی سازی می کند.

2. حدود هفتصد سانتریفوژ در تاسیسات پایلوت روی زمین در نطنز فعال است که حدود 350 سانتریفوژ تا بیست درصد غنی سازی می کند و حدود 350 سانتریفوژ پیشرفته اخیرا در حال فعالیت است و اورانیوم رقیق شده در آن تزریق شده است.

3. حدود هفتصد سانتریفوژ در قم فعال است و تا بیست درصد غنی سازی می کند.

A. علاوه بر این حدود هزار سانتریفوژ نصب شده دیگر است که در واحد چهارم در نطنز و آبشارهای دیگر در قم عملیاتی نشده است.

C. در نطنز: نصب سانتریفوژها در این سایت در ماههای اخیر شروع شده است.علاوه براین، غنی سازی در سطح پایین افزایش یافته است و از 170 کیلوگرم در هر ماه در فوریه به حدود 230 کیلوگرم در هر ماه در ماه می افزایش یافته است. این ظاهرا در نتیجه تثبیت غنی سازی در واحد سوم بوده است.

D. در قم: هیچ سانتریفوژ جدیدی در این سایت از ژانویه دوهزار ودوازده عملیاتی نشده است(حدود 700 سانتریفوژ غنی سازی). ظاهرا نصب سانتریفوژها در این سایت تکمیل شده است(حدود 2800 سانتریفوژ).

11. ایران هم اکنون حدود 5500 کیلوگرم مواد غنی شده تا پنج درصد (پس از آنکه حدود هزار و پانصد کیلوگرم برای غنی سازی بیست درصد اختصاص داده شد) و حدود صد کیلوگرم مواد غنی شده تا حد بیست درصد دارد (حدود هفتاد وپنج تا صد کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا حد بیست درصد به سوخت هسته ای برای فعالیت راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل شد) که حدودا دوازده کیلوگرم در هر ماه تولید شد. (مقدار مشابه برای تولید سوخت هسته ای استفاده شد).

12. آر اند دی سانتریفوژها: در نصب مدل IR-2m  پیشرفت حاصل شده است که انتظار می رود توانایی غنی سازی سانتریفوژ های سه گانه ایرانی را بهبود بخشد. این پیشرفت پس از عملیاتی شدن آن در آبشار آر ان دی در تاسیسات پایلوت در نطنز بود که به نظر می رسد IR-2m به نسبت آی آر 4 برای شروع تولید صنعتی آماده تر باشد.

 

مسیر پلوتونیوم

13. سازمان انرژی اتمی ایران در کنار غنی سازی در حال تمرکز بر روی تلاش های خود برای تکمیل ساخت راکتور آب سنگین در اراک (IR-40) و فعال کردن آن طی سال دوهزار وچهارده است. در این موضوع :

A. تولید صنعتی سوخت ساخته شده به منظور آزمایش در این راکتور بدون واکنش هسته ای در آوریل 2012 شروع شد.تکمیل آن به ایران اجازه خواهد داد تا آزمایش این راکتور را در سال دوهزار وسیزده شروع کند.

B. ایران در حال آماده شدن برای افزایش مقدار تولید پودر مورد نیاز برای تولید سوخت هسته ای است و در فوریه دوهزار ودوازده تولید قرص ها (نخستین مرحله از تولید سوخت هسته ای) شروع شد. به هرحال به نظر می رسد که تجهیزات ویژه مورد نیاز برای شروع عملیاتی کردن خط تولید وجود ندارد.

14. زمانی که عملیاتی کردن این راکتور شروع شد،تولید پلوتونیوم در مقدار کافی برای تولید یک بمب در سال شروع خواهد شد اما از آنجا که کارخانه فراوری مجدد سوخت هسته ای وجود ندارد برای تسلیحات قابل استفاده نیست.

 

تسلیحات

15. تا سال 2003، یک برنامه هسته ای در ایران برای آر اند دی تسلیحاتی زیر نظر وزارت دفاع ایران وجود داشت که طرح آماد نامیده می شد. این طرح پس از افشای این برنامه هسته ای و نگرانی درباره حمله نظامی کاهش یافت.

16. در سال دوهزار و یازده، بسیاری از دانشمندان برنامه آماد سازمانی موسوم به سازمان پژوهش و نوآوریهای دفاعی تحت نظارت وزارت دفاع تشکیل دادند.رئیس این سازمان محسن فخری زاده رئیس سابق آماد است.

17. این سازمان به منظور حفظ توانایی فنی وچارچوب مشترک سازمانی برای دانشمندان ایرانی در حوزه آر اند دی تسلیحات هسته ای و به منظور حفظ مهارت های این دانشمندان تاسیس شد. این (تاسیس این سازمان) اجازه احیای فعالیت مورد نیاز برای تولید بمب را بلافاصله هر زمان که رهبری ایران تصمیم به انجام این کار گیرد، می دهد.

18. با بهترین احترامات

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/