13/12/10 - 17:04
شماره مطلب : 1990
گزارش ویژه/ یادداشت هایی درباره توافق ژنو-6

توافق ژنو 'شبکه تامین' ایران را به خطر می اندازد

طرف ایرانی در توافق پذیرفته اطلاعات مربوط به پروژه هایی را در اختیار آژانس قرار بدهد که یا «هنوز آغاز نشده است» و یا اینکه «آغاز شده ولی ناقص» است.

علی شاهدیان، ایران هسته ای- یکی از مهم ترین نکات درباره بخش مربوط به دسترسی ها و بازرسی ها در توافق ژنو این است که در این بخش طرف ایرانی پذیرفته است که اطلاعات مربوط به پروژه هایی را در اختیار آژانس قرار بدهد که یا «هنوز آغاز نشده است» و یا اینکه «آغاز شده ولی ناقص» است.

گذشته از اینکه ارائه چنین اطلاعاتی حتی از پروتکل الحاقی هم فراتر است، یک مشکل بزرگ این روش این است که خلاهای اطلاعاتی طرف غربی درباره جزئیات فنی برنامه هسته ای ایران را پر کرده و امکان «جلوگیری از تکمیل پروژه ها» از طریق بستن راه های تامین مواد و قطعات را برای آن فراهم می کند.

حداقل در 4 مورد مهم، ایران اطلاعاتی به آژانس –و به غربی ها- واگذار می کند که کاملا می تواند در پروژه «عقیم گذاری» پروژه های هسته ای ایران به سرویس های اطلاعاتی غربی کمک کند:

1- اطلاعات مربوط به طرح های (آینده) ایران برای تاسیسات هسته ای

2- اطلاعات مربوط به منبع مواد

3- اطلاعات مربوط به راکتور آب سنگین اراک

4- اطلاعات مربوط به کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ

کشورهای غربی با در اختیار داشتن این اطلاعات و از طریق تحلیل فنی «پروژه های در دست اجرا» یا «برنامه های آتی» می توانند به این موضوع پی ببرند که کم و کاستی های ایران در حوزه مواد، قطعات و تجهیزات کجاست و مطابق رویه خود در یک دهه گذشته به روش های مختلف راه های تامین این نیازمندی ها را به روش های مختلف ببندند و به این ترتیب عملا ممکن ات وضعیتی بوجود بیاید که «شبکه تامین» مواد، تجهیزات و قطعات برای ایران ه شدت ناامن شده یا حتی به طور کامل به روی ایران بسته شود. 

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/