13/11/27 - 14:46
شماره مطلب : 1954
ارزیابی راهبردی

کدام قسمت از توافق ژنو مدنظر اسراییل بوده است؟

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در باره این مذاکرات گفته است توافق ژنو نه خیلی بد بود و نه خیلی خوب.

مهدی جهانتیغی، ایران هسته ای- بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس گفته است که توانسته تاحدودی بر مذاکرات هسته ای ژنو 6 تاثیر بگذارد و همین مقدار تاثیر گذاری وی بوده که منجر به بخش های از توافقنامه شده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین در باره این مذاکرات گفته است توافق ژنو نه خیلی بد بود و نه خیلی خوب.

این خنان پرسشی را بوجود می آورد و آن هم اینکه در مذاکرات ژنو6 کدام قسمت ها مدنظر رژیم صهیونیستی بوده و بر روی آن اصرار داشته اند؟ مطالب ذیل سرفصل برخی خواسته هایی است که به نظر می رسد صهیونیست ها از مذاکرات ژنو 6 داشته اند.

1- اصلی ترین خواسته صهیونیست ها که فشار زیادی نیز به تیم آمریکایی وارد کرده بودند بحث غنی سازی هسته ای ایران است. به نظر می آید فشار به طرف آمریکایی برای عدم استفاده از کلماتی که حق غنی سازی را در مذاکرات تثبیت و یا قابل استخراج کند اصلی ترین دغدغه و خواسته صهیونیست ها بوده است. در این میان برخی درخواست ها مانند خارج کردن مواد غنی سازی 20 درصد از ایران جزیی از خواسته صهیونیست ها بوده که به نتیجه نرسیده اند اگرچه کل مواد 20 درصد در داخل ایران خنثی خواهد شد.

2- به نظر می آید صهیونیست ها همواره علاقه مند به کسب منفعت اطلاعاتی از گروه 1+ 5 و آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده اند. سرفصل کلی دومی که مدنظر صهیونیست ها بوده و هست بدست آوردن اطلاعات جامعی از زیرساخت های هسته ای، کارگاه های مرتبط و برخی فضاهای مرتبط با حوزه هسته ای و نظامی برای بهره برداری در عملیات های اطلاعاتی  است که این توافق امکان زیادی برای آن فراهم می کند.

3- قسمت سوم درخواستی مدنظر صهیونیست ها از مذاکرات ژنو این بوده که توافقنامه ای به امضا برسد که مکانیزم کم شدن تحریم ها را به نحوی که اقدامات  آتی ایران منجر به ضعیف شدن ساختار اصلی آنها نشود، مدنظر قرار داشته باشد. ضمن آنکه صهیونیست ها بسیار مراقب بوده اند که بار معنایی توافق نامه سبب ایجاد فضای روانی برای فرآهم شدن زمینه سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران نشود. شرط دیگر آنها نیز برای مذاکره آن بوده که میزان منعفت اقتصادی ایران از کاهش تحریم ها به میزانی نباشد که موجب قابل تحمل شدن فشار تحریم ها برای نظام و مردم ودر نتیجه تغییر محاسبات آنها درباره برنامه هسته ای بشود.

4- توقف حوزه های فنی که معتقدند می تواند به تضعیف امنیت ملی آنها منجر می شود یکی دیگر از خواسته های اصلی آنها از ژنو6 بوده است. این حوزه های فنی شامل مجموعه ابزارهایی است که سرعت تولید مواد غنی شده را در ایران افزایش می دهد. به تعبییر صهیونیست ها مدت زمان گریز هسته ای ایران با توافقنامه باید افزایش بیابد و این مهم ترین عامل از دید آنها بوده است.

4- دست آخر انکه مدنظر صهیونیست ها این بوده که توافقنامه ژنو 6 به نحوی تنظیم شود که دورنمای برچیدن مباحث هسته ای ایران را از دستور کار محافل دیپلماتیک در غرب خارج نکند.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/