13/11/25 - 22:49
شماره مطلب : 1951
گزارش ویژه

نقد اجمالی محتوای توافق ژنو

مطالعه دقیق متن توافق ژنو روشن کننده نکاتی است که به نظر می رسد از دید عموم کسانی که از زمان امضا تا کنون درباره آن اظهارنظر کرده اند، پنهان مانده است.

محمد صدری، ایران هسته ای- مطالعه دقیق متن توافق ژنو روشن کننده نکاتی است که به نظر می رسد از دید عموم کسانی که از زمان امضا تا کنون درباره آن اظهارنظر کرده اند، پنهان مانده است.

توافق ژنو توافق دقیقی است و کاملا روشن است که طرف غربی برای سطر به سطر و کلمه به کلمه آن برنامه داشته است، همچنانکه می توان فهمید طرف ایرانی هم سعی کرده روی موارد مدنظر خود وسواس به خرج بدهد.

نکات زیر مهم ترین مواردی است که به نظر می رسد در توافق ژنو قابل انتقاد جدی است:

1- نخستین نکته این است که در هیچ کجای متن جمله ای مبنی بر به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی طبق ماده 4 ان پی تی درون خاک ایران نیامده است. در هیچ منطق حقوقی نمی توان ادامه یافتن را به معنای به رسمیت شناختن در نظر گرفت.

2- در بخشی که مشخصات گام نهایی فهرست شده، طرف غربی گفته است که غنی سازی می تواند بخشی از یک برنامه هسته ای در ایران باشد منتها به 3 شرط: اول، این حق محدود شود؛ دوم، به شدت تحت بازرسی قرار گیرد؛ و سوم، -از همه مهم تر- این حق به اثبات نیازهای عملی (practical needs) ایران مشروط شود. این بند در واقع بسیار نگران کننده است. اگر اعمال حق غنی سازی در ایران مشروط به نیازهای عملی ایران شود، در واقع اتفاقی که افتاده این است که طرف غربی می تواند به استناد همین بند ادعا کند ایران نیازی به انجام عملیات غنی سازی در داخل خاک خود ندارد چرا که راکتوری ندارد که نیازمند سوخت باشد و باید زیر ساخت غنی سازی خود را برچیند.

3- نکته سوم این است که در توافق ژنو به صراحت گفته شده است که ایران باید قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را مدنظر قرار بدهد. این بند هیچ معنایی جز این ندارد که 1+5 حتی می تواند خواستار تعلیق غنی سازی 5 درصد در ایران هم بشود.

4- مسئله بعدی این است که بخش قابل توجهی از تحریم های تعلیق شده در این موافقتنامه، «تحریم های آینده» است به این معنا که 1+5 گفته است کاری را که می خواسته زمانی در آینده انجام بدهد، انجام نمی دهد و در ازای آن از ایران مطالبه امتیاز کرده است. تعدیل تحریم هایی که تا به حال اعمال شده در این متن کمرنگ است و میزان عوایدی هم که ایران از این ناحیه کسب خواهد کرد مطابق آنچه امریکایی ها گفته اند، بسیار ناچیز خواهد بود.

5- نظارت هایی که در این توافقنامه پذیرفته شده حقیقتا سخاوتمندانه و در مواردی توام با بی احتیاطی محض است. به عنوان نمونه دسترسی آژانس به کارگاه های تولید قطعات و مونتاژ ماشین های سانتریفیوژ یا دسترسی به نقشه کامل تاسیسات هسته ای ایران و همچنین دسترسی به شرکت های درگیر نورد اورانیوم مشکلات امنیتی بسیار سنگینی برای ایران ایجاد خواهد کرد در حالی که ایران تعهد قانونی هم به هیچ یک از این موارد ندارد. جالب است که در هنگام مذاکره با آژانس، این سازمان می گوید که مباحث جاری میان ایران و 1+5 به آن ربطی ندارد ولی در توافقی که با 1+5 منعقد شده، بخش بزرگی از درخواست های بسیار مشکوک آژانس گنجانده شده است. 

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/