13/11/10 - 01:05
شماره مطلب : 1912
گزارش ویژه/ فوری

گزارش ویژه «ایران هسته ای» از وضعیت دقیقه 90 مذاکرات ژنو 5/ آیا شنبه روز توافق است؟

با گذشت حدود 5/2 روز از مذاکرات ژنو 5، منابع دیپلماتیک می گویند نقاط اختلاف شفاف تر شده اما معلوم نیست که رو به کاهش هم باشد.

علی شاهدیان، ایران هسته ای- با گذشت حدود 2/5  روز از مذاکرات ژنو 5، منابع دیپلماتیک می گویند نقاط اختلاف شفاف تر شده اما معلوم نیست که رو به کاهش هم باشد.

در حالی که روز جمعه تصور می شد توافق نهایی کاملا در دسترس است، دیپلمات در ژنو از صبح روز شنبه با قطعیت کمتری حرف می زنند.

پیگیری های ایران هسته ای نشان می دهد که مسئله اصلی به چند مورد مشخص محدود شده است:

1- مسئله اول این است که ایران خواهان آن است که رئوس توافق جامع در توافقنامه موقت درج شود. گروه 1+5 می گوید هنوز آماده این کار نیست و عقیده دارد ایران و 1+5 تازه پس از حصول توافق درباره توافقنامه موقت و اجرای آن، در فضایی با اعتماد بیشتر، می توانند مذاکره درباره توافق جامع را آغاز کنند. ایران عقیده دارد اگر همین حالا تضمینی از گروه 1+5 گرفته نشود که در توافق جامع غنی سازی ایران را خواهد پذیرفت و همه تحریم ها را لغو می کند آن وقت ممکن است چنین تضمینی دیگر هرگز به دست نیاید و امریکا پس از آنکه جلوی پیشرفت برنامه ایران را در توافق موقت گرفت در مذاکرات درباره توافق جامع خواستار برچیده شدن غنی سازی در ایران شود.

2- مسئله دوم این است که ظاهرا گروه 1+5 خود را برای لغو مقادیر ناچیزی از تحریم ها آماده کرده بوده است که با میزان مورد تقاضای ایران فاصله جدی دارد. در واقع ایران خواهان تعدیل تحریم ها به نحوی است که ارزش واگذاری امتیازهای جدی فنی را که روی میز گذاشته داشته باشد. طبعا مهم ترین حوزه ای که ایران خواستار لغو تحریم آن است حوزه تحریم های بانکی و تحریم خرید نفت ایران است.

یک منبع به «ایران هسته ای» گفت: «ایران آزادی دارایی های بلوکه شده خود را امتیاز جدی نمی داند و معتقد است برای متوازن شدن داده ها و ستانده ها باید چیز بسیار بیشتری روی میز قرار بگیرد».

وی اضافه کرد: «از دید ایران تنها تعدیل تحریم بانکی و نفتی است که می تواند توافق را متوازن کند».

شواهد نشان می دهد در این مورد میان فرانسه و امریکا اختلاف جدی وجود دارد ضمن اینکه امریکایی ها هم به هیچ وجه مایل به کاهش تحریم ها در ابعادی که وسیع و گستره به نظر برسد نیستند.

برخی منابع می گویند با وجود نهایی شدن بیش از 80 درصد توافقنامه نهایی، 20 درصد باقی مانده که دقیقا به همین مسائل می پردازد به شدت مورد اختلاف واقع شده است.

3-  مسئله سوم این است که هر دو طرف تصور می کنند اگر فرصت این دور از مذاکرات را از دست بدهند و گفت وگوها را به زمانی دیگر در هفته آینده موکول کنند ممکن است فرصت موجود از دست برود. در واقع از یک سو هیچ کدام از دو طرف حاضر به تعدیل اساسی موضع خود نیست و هیچ کدام هم نمی خواهد از سر میز بلند شود. بویژه طرف ایرانی کاملا مطمئن است که پیشنهادهای بسیار جدی روی میز گذاشته و حقیقتا چیز بیشتری برای عرضه ندارد. اگر گروه 1+5 قدر این فرصت را نداند آن وقت با حرکت تیم ایرانی به عقب روبرو خواهد شد چرا که این تیم تا حداکثر مقدار ممکن به جلو حرکت کرده است. برخی کارشناسان در تهران می گویند تیم ایرانی نمی تواند از برخی خط قرمز ها کوتاه بیاید و در صورتی که راهی برای حرکت به جلو نبیند آن وقت توافق نکردن را بهتر از یک توافق بد می داند.

4- مسئله چهارم  این است که این حس در حال دست دادن به برخی محافل سیاسی در تهران است که برخی طرف ها چون به این جمع بندی رسیده اند که ایران در هر حال خواستار رسیدن به توافق و بلکه به آن نیازمند است، در دقیقه 90 در حال طرح مسائل کاملا جدیدی هستند که قبلا نه در مذاکرات ژنو 4 و نه در مذاکرات کارشناسی بحث نشده است.

طرح این قبیل مباحث از سوی چند تن از وزرای خارجه 1+5 در واقع ترفندی برای به شکست کشاندن مذاکرات ارزیابی شده است.

با این حال ناظران می گویند ورود وزرای خارجه چین و روسیه به ژنو می تواند ورق را به نفع ایران برگرداند.

هم اکنون فرانسه روی دو موضوع تعطیلی راکتور اراک و حجم ذخایر 20 درصد ایران به نحو غیر منطقی اصرار دارد.

5- و نهایتا در داخل ایران این بدبینی در حال شکل گیری است که تیم ایرانی چه چیزی روی میز گذاشته است که غربی ها از «پیشرفت های بسیار خوب» سخن می گویند.

این بحثی است که «ایران هسته ای» آن را پیگیری خواهد کرد. 

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/