13/11/6 - 22:55
شماره مطلب : 1903
گزارش ویژه/ فوری

حقوق کامل طبق ماده 4 ان پی تی با تاکید بر غنی سازی داخل خاک ایران: خط قرمز ایران در ژنو

مهم ترین خط قرمز ایران که غیر قابل معامله است کسب حقوق کامل هسته ای ایران طبق ماده 4 ان پی تی شامل چرخه سوخت هسته ای بویژه غنی سازی داخل خاک ایران است.

ایران هسته ای- در آستانه مذاکرات ژنو 5 تاکید بر این نکته اهمیت دارد که خطوط قرمز ایران در راهبرد هسته ای اش که طبعا تیم مذاکره کننده نیز موظف به تعقیب همان است، تغییری نکرده است.

 مهم ترین خط قرمز ایران که غیر قابل معامله است کسب حقوق کامل هسته ای ایران طبق ماده 4 ان پی تی شامل چرخه سوخت هسته ای بویژه غنی سازی داخل خاک ایران است.

این موضوعی است که بنابر تصمیمات راهبردی ایران در سال های گذشته نه قبال مذاکره است و نه قابل معامله.

طبعا هیچ گونه اقدام اعتمادسازی نیز نمی تواند به گونه ای پذیرفته شود که منجر به محروم سازی ایران از این حق شود. 

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/