13/2/17 - 01:16
شماره مطلب : 1256
فوری

تبیین استراتژی مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبر معظم انقلاب

رهبر معظم انقلاب اسلامی استراتژی ایران در مذاکره با طرف های خارجی را تبیین فرمودند.

ایران هسته ای- حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب صبح امروز (شنبه) در ديدار بسيار پرشور هزاران نفر از مردم تبريز، در سخناني بسيار مهم به تشريح رفتار و گفتار غيرمنطقي دولتمردان امريكا در بحث مذاكره و تبيين رفتار منطقي ملت و نظام اسلامي در اين زمينه پرداختند و با تجليل مجدد از حضور پرشكوه و عزتمند ملت در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن، نكاتي را درباب مسئله اخيري كه در مجلس روي داد بيان كردند.

در اين ديدار كه در آستانه قيام 29 بهمن مردم تبريز در سال 1356، انجام شد رهبر انقلاب اسلامي با گراميداشت ياد و خاطره شهداي آن قيام، دين و ايمان ديني را معيار و ملاك و راهنماي حركت ملت ايران دانستند و افزودند: نمونه بارز تبلور اين حقيقت، مبارزات مردم آذربايجان در 150 سال اخير است كه همواره با پشتوانه ايمان ديني و پافشاري بر آن بوده است.

حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه علت اصلي متزلزل نشدن ملت ايران در مقابل فشارهاي قدرتهاي جهاني از جمله تحريم ها، ايمان ديني ملت بوده است،‌خاطرنشان كردند: آنها از چند ماه پيش تحريم هايي را كه ادعاي فلج كننده بودن آنها را داشتند اِعمال و حتي چند روز قبل از 22 بهمن نيز دور جديدي از تحريم ها را وضع كردند تا اراده مردم را سست كنند اما پاسخ ملت ايران اين بود كه راهپيمايي 22 بهمن امسال، پرشورتر و گسترده تر از سالهاي قبل برگزار شد.

ايشان افزودند: در راهپيمايي 22 بهمن امسال، همه، از همه جا آمدند و حضور مردم همراه با روحيه بالا وچهره هايي خندان و شاداب بود و اين حضور عظيم چهره واقعي ملت را بار ديگر نشان داد.

حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه راهپيمايي 22 بهمن در هر سال،‌همچون ضربه سهمگين و بهمني بزرگ، بر سر دشمنان و مخالفان ملت ايران فرود مي آيد خاطرنشان كردند: امسال نيز همينگونه شد.

ايشان با قدرداني مجدد از حضور پرشكوه و عزتمندانه ملت ايران در راهپيمايي 22 بهمن، خاطرنشان كردند: اگر صدبار هم اين تشكر تكرار شود، باز هم جا دارد و بايد در مقابل اين روحيه و بصيرت ملت ايران، تعظيم كرد.

رهبر انقلاب اسلامي در تحليل شرايط كنوني تأكيد كردند: دشمنان در مقابل ايمان، عزم راسخ، بصيرت، شجاعت و تحمل ملت ايران، در موضع انفعال قرار گرفته و بر همين اساس حركات غيرمنطقي انجام مي دهند.

حضرت آيت الله خامنه اي با استناد به رفتار و گفتار ‌دولتمردان امريكايي، آنان را افرادي غيرمنطقي، داراي حرف و عمل متناقض و روحيه زورگويانه دانستند و خاطرنشان كردند: امريكاييها توقع دارند كه ديگران در مقابل حرفهاي غيرمنطقي و زورگويي هاي آنها تسليم شوند، همانطور كه برخي تسليم شده اند اما ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي تسليم شدني نيست زيرا منطق، توانايي و اقتدار دارد.

ايشان در تبيين مواضع و اقدامات غيرمنطقي دولتمردان امريكايي و دولتهاي غربيِ دنباله رو آنها، به بيان نمونه هاي عيني پرداختند و افزودند: آنها ادعا مي كنند كه متعهد به حقوق بشر هستند و پرچم حقوق بشر را در دنيا بلند كرده اند، اما در عمل بيشترين ضربه را به حقوق بشر مي زنند و با فجايعي نظير گوانتانامو و ابوغريب و كشتار مردم افغانستان و پاكستان بيشترين اهانتها را به حقوق انسانها مي كنند.

حضرت آيت الله خامنه اي يكي ديگر از موارد غيرمنطقي بودن امريكاييها و تناقض ميان ادعا و عمل آنها را، ادعاي آنها مبني بر مقابله با سلاح هسته اي برشمردند و افزودند: آمريكايي ها براساس اين ادعا، يازده سال پيش، به عراق حمله كردند اما بعدها مشخص شد اين ادعا از اساس نادرست بوده است.

ايشان خاطرنشان كردند: دولتمردان امريكايي با وجود اين ادعا از رژيم شرير صهيونيستي و مجهز به سلاح هسته اي كه ديگران را نيز تهديد مي كند، حمايت مي كنند.

رهبر انقلاب اسلامي، ادعاي تعهد به گسترش دموكراسي در دنيا را يكي ديگر از حرفهاي خلاف واقع مقامات امريكايي دانستند و افزودند: آنها از يك طرف اين ادعا را مطرح مي كنند اما از طرف ديگر دائماً در حال تعارض و مقابله با ايران هستند كه داراي روشن ترين و واضح ترين مردم سالاري ها در منطقه است.

حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند: امريكاييها در حالي مدعي حمايت از گسترش دموكراسي هستند كه در همين منطقه،‌ با وقاحت تمام از كشورهايي حمايت مي كنند كه حتي بوي دموكراسي را هم استشمام نكرده اند و مردم آنها براي يك بار نيز صندوق رأي و انتخابات را نديده اند.

ايشان يكي ديگر از مصاديق تناقض ميان حرف و عمل دولتمردان امريكايي را، ادعاي آمادگي مذاكره با ايران به منظور حل مسائل ميان دو كشور،‌دانستند و افزودند: اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه امريكاييها حرفهاي ناشايست و خلاف واقع را به نظام جمهوري اسلامي نسبت مي دهند و براي مقابله با ملت ايران متوسل به تحريم و فشار مي شوند.

رهبر انقلاب اسلامي سخنان چند روز پيش رئيس جمهوري امريكا مبني بر تلاش اين كشور براي جلوگيري از ساخت سلاح هسته اي بوسيله ايران را مورد اشاره قرار دادند و تأكيد كردند: اگر ايران قصد ساخت سلاح هسته اي را داشت امريكا به هيچ وجه نمي توانست جلوي ملت ايران را بگيرد.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: جمهوري اسلامي ايران قصد ساخت سلاح هسته اي را ندارد و اين تصميم نيز به دليل ناراحتي امريكا نيست، بلكه بر مبناي يك عقيده و اعتقادي است كه سلاح هسته اي را جنايت بر ضد بشريت مي داند و ضمن آنكه بر عدم توليد آن تأكيد دارد،‌خواستار محو سلاحهاي هسته اي موجود در جهان نيز است.

ايشان تأكيد كردند: ادعاي امريكاييها مبني بر ساخت سلاح هسته اي بوسيله ايران، ‌يك تقلب در حرف زدن است.

رهبر انقلاب اسلامي افزودند: در موضوع هسته اي ايران، ‌بحث بر سر سلاح هسته اي نيست،‌بلكه آنها مي خواهند مانع حق قطعي و مسلم ملت ايران در غني سازي هسته اي و استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي شوند كه البته در جلوگيري از ملت ايران موفق نخواهند شد و اين ملت كار خود را براساس حق صريح خود  انجام خواهد داد.

حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند: تلاش براي تضييع حقوق ملت ايران نمونه اي آشكار از غيرمنطقي بودن امريكاييها است و بر همين اساس با طرف غيرمنطقي و زورگو، نمي توان با اتكاء به منطق حرف زد.

ايشان افزودند: جمهوري اسلامي ايران در طول 34 سال گذشته، در قضاياي مختلف جهاني، بروشني دريافته است كه طرف مقابل او كيست، چگونه رفتار مي كند و چگونه بايد با او برخورد كرد.

رهبر انقلاب با اشاره به اينكه امريكايي ها در بحث مذاكره، با تكيه به شبكه خبري رسانه اي تحت تسلط صهيونيستها و امريكايي ها، به دنبال فريب دادن افكار عمومي جهان،‌منطقه و ايران هستند افزودند: شبكه رسانه اي جهاني، حرفهاي ما را يا منعكس نمي كند و يا ناقص و حتي برعكس منعكس مي كند، بنابراين روي سخن ما با ملت ايران است.

ايشان در تبيين واقعيات و حقايق بحث مذاكره، پنج نكته مهم را مورد تأكيد قرار دادند: غيرمنطقي و متناقض بودن حرف و رفتار دولتمردان امريكايي - تلاش امريكايي ها براي تسليم كردن ملت ايران به عنوان هدف اصلي مذاكرات - معناي حقيقي مذاكره در عرف قدرتهاي سلطه گر - دروغ و فريبكاري امريكايي ها درباره برداشته شدن تحريم ها با مذاكره - و منطقي بودن رفتار ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي در مقابل پيشنهاد امريكا.

حضرت آيت الله خامنه اي غرض اصلي دولتمردان امريكا از طرح پيشنهاد مذاكره را تبليغ و هياهو درباره تسليم شدن ملت و نظام ايران خواندند و افزودند: آنها مي خواهند به ملتهاي مسلمان و سربرافراشته منطقه، نشان دهند كه جمهوري اسلامي ايران هم با همه سرسختي و ايستادگي، عاقبت پاي ميز مذاكره و مصالحه آمد، بنابراين شما نيز چاره اي جز تسليم نداريد.

رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: البته سلطه گران از ديرباز با هدف نااميد كردن ملتهاي مسلمان، درصدد كشاندن ايران پاي ميز مذاكره و بده و بستان بوده اند و اكنون نيز همين هدف را با طرح تبليغاتي «مذاكره اي غيرمربوط به مسائل اساسي» دنبال مي كنند اما جمهوري اسلامي ايران، با چشمان باز اهداف آنها را مي فهمد و متناسب با آن اهداف، جواب مي دهد.

ايشان معناي حقيقي گفتگو در عرف امريكا و غربيها را پذيرش حرفهاي آنان در پاي ميز مذاكره خواندند و افزودند: آنها با همين نگاه غيرمنطقي، در تبليغات اخيرشان مي گويند مذاكره مستقيم كنيم تا ايران را به دست برداشتن از انرژي هسته اي و غني سازي قانع و وادار سازيم اما اگر خواهان گفتگوي حقيقي و منطقي بودند بايد مي گفتند مذاكره كنيم تا ايران استدلالها و ادله خود را بگويد و مسائل عادلانه بررسي شود.

رهبر انقلاب اين سؤال را مطرح كردند كه با توجه به اين نگاه حاكم بر دولتمردان امريكايي و انتظار آنها براي تسليم شدن ايران، اگر دولت ايران هم پيشنهاد گفتگو را بپذيرد آيا مذاكره به درد مي خورد و اصلاً به جايي مي رسد؟

رهبر انقلاب با اشاره به اقدام امريكايي ها در قطع مذاكره هنگام كم آوردن در مقابل حرفهاي منطقي ايران افزودند: در 15 سال گذشته، دو سه بار امريكايي ها با تأكيد بر اينكه گفتگو خيلي ضروري، فوري و حياتي است در برخي مسائل درخواست مذاكره كردند، يك يا دو مأمور دولتي هم رفتند و با آنها گفتگو كردند، اما به محض اينكه در مقابل حرفهاي منطقي ايران، جوابي نداشتند مذاكره را قطع كردند و با استفاده از شبكه رسانه اي بين المللي خود وانمود كردند ايران مذاكره را قطع كرده است.

ايشان پرسيدند آيا با وجود اين تجربيات، باز هم لازم است بي منطقي امريكاييها را در مذاكرات تجربه كنيم؟

حضرت آيت الله خامنه اي، تبليغات امريكايي ها را درباره لغو تحريم ها در پي مذاكره با ايران، وعده اي دروغ دانستند و افزودند: آنها به خيال خام خود فكر مي كنند ملت از تحريم ها به ستوه آمده بنابراين با شنيدن اين وعده، مشتاق مذاكره با امريكا مي شود و به مسئولان كشور فشار مي آورد.

رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: در واقع، اين وعده نيز از همان حرفهاي فريبكارانه است و نشان مي دهد آنها به دنبال مذاكره حقيقي و عادلانه نيستند بلكه تسليم شدن ملت ايران را دنبال مي كنند در حاليكه اگر ملت ايران مي خواست تسليم امريكاييها باشد اصولاً انقلاب نمي كرد.

ايشان در اِشكال جدي ديگري به ادعاي امريكايي ها مبني بر لغو تحريم ها با مذاكره تأكيد كردند: هدف تحريم ها، همچنانكه بارها گفته اند خسته كردن ملت ايران و جدا كردن ملت از نظام اسلامي است بنابراين اگر مذاكره هم انجام شود اما ملت همچنان در صحنه باشد و بر حقوق خود پافشاري كند،‌ تحريم ها وجود خواهد داشت.

رهبر انقلاب در همين بحث به بازخواني يك برداشت ذهني دولتمردان امريكايي پرداختند كه نيمي از آن درست و نيمي ديگر غلط است.

ايشان گفتند: امريكايي ها معتقدند جمهوري اسلامي بر ملت تكيه دارد و اگر با تحريم ها مردم را از نظام اسلامي جدا كنيم قدرت مقاومت از نظام گرفته مي شود. بخش اول اين حرف كه نظام كاملاً متكي بر توده هاي عظيم ملت است حرف درستي است اما بخش دوم كه فشارها و تحريم ها، ملت را به زانو درمي آورد و آنها را از نظام جدا مي كند،‌كاملاً غلط و ناشي از بدفهمي است.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: البته ملت ايران بدنبال شكوفايي و رونق و رفاه كامل است اما حاضر نيست اين هدف را با ذلت بدست آورد بلكه با «تدبير و عزم و شجاعت» و تكيه بر نيروهاي داخلي بويژه جوانان مستعد ايران، تحقق  اين هدف را پيگيري مي كند.

رهبر انقلاب با اشاره به پيشرفتهاي شگفت انگيز ملت ايران در مقايسه با ملتها و كشورهايي كه تسليم امريكا بوده اند افزودند: تحريم ها مردم را آزار مي دهد اما در مقابل آن دو راه بيشتر وجود ندارد يا مانند ملتهاي ضعيف، «تسليم شدن و در مقابل زورگويان جهاني توبه كردن» و يا مانند ملت شجاع ايران فعال كردن توانايي ها و نيروهاي داخلي و عبور سرافرازانه و قدرتمند از منطقه ي خطر.

ايشان افزودند: بدون ترديد ملت ايران راه دوم را انتخاب كرده و مي كند و به اذن الله تحريم ها را به مرحله اي براي رشد و شكوفايي بيشتر تبديل خواهد كرد.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/