13/1/18 - 02:20
شماره مطلب : 1188

اسناد سال 2013

* ژانویه 2013

توصیه نامه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا به موسسات مالی درباره استفاده ایران از حواله برای دور زدن تحریم ها، پنج شنبه 10 ژانویه 2012/ 21 دی 1391- انگلیسی (PDF)- ترجمه فارسی بیانیه را اینجا ببینید.

متن کامل پاسخ های چاگ هگل به سوالات کمیته دفاعی سنا، ژانویه 2013- انگلیسی (PDF)

* فوریه 2013

- بیانیه هرمن ناکارتس پس از هفتمین دور مذاکرات ایران و آژانس در تهران، پنج شنبه 26 بهمن 1391 / 14 فوریه 2013- انگلیسی (HTML)

بیانیه هرمن ناکارتس پس از هفتمین دور مذاکرات ایران و آژانس در تهران، پنج شنبه 26 بهمن 1391 / 14 فوریه 2013- فارسی (HTML)

- گزارش مدیر کل درباره اجرای پادمان در ایران، پنج شنبه 3 اسفند 1391/ 21 فوریه 2013- انگلیسی (PDF)

- گزارش مدیر کل درباره اجرای پادمان در ایران، پنج شنبه 3 اسفند 1391/ 21 فوریه 2013- فارسی (WORD)

- بیانیه ایران پس از مذاکرات آلماتی، چهارشنبه 9 اسفند 1391/ 27 فوریه 2013- فارسی و انگلیسی (HTML)

- بیانیه مشترک ایران و 1+5 پس از مذاکرات آلماتی، چهارشنبه 9 اسفند 1391/ 27 فوریه 2013 (PDF)

- بیانیه کاترین اشتون پس از مذاکرات آلماتی، چهارشنبه 9 اسفند 1391/ 27 فوریه 2013 (PDF)

* مارس 2013

یادداشت توضیحی ایران درباره گزارش فوریه 2013، 6 مارس 2013/ 16 اسفند 1391- انگلیسی (WORD)

یادداشت توضیحی ایران درباره گزارش فوریه 2013، 6 مارس 2013/ 16 اسفند 1391- فارسی (WORD)

سخنرانی نماینده ایران در شورای حکام، 6 مارس 2013/ 16 اسفند 1391- انگلیسی (WORD)

سخنرانی نماینده ایران در شورای حکام، 6 مارس 2013/ 16 اسفند 1391- فارسی (WORD)

بیانیه عدم تعهد در اجلاس شورای حکام، مارس 2013- فارسی (WORD)

- بیانیه عدم تعهد در شورای حکام، مارس 2013- انگلیسی (WORD)

بیانیه درباره سوریه در شورای حکام، مارس 2013- انگلیسی (WORD)

بیانیه درباره سوریه در شورای حکام، مارس 2013- فارسی (WORD)

سخنرانی دکتر سلطانیه در شورای حکام ذیل بند سایر موضوعات، مارس 2013- انگلیسی (WORD)

- سخنرانی دکتر سلطانیه در شورای حکام ذیل بند سایر موضوعات، مارس 2013- فارسی (WORD)

بیانیه دکتر سلطانیه درباره امنیت هسته ای، مارس 2013- انگلیسی (WORD)

- بیانیه امریکا و گروه 1+5 د نشست شورای حکام، مارس 2013- انگلیسی (PDF)

- گزارش تهدیدات جهانی، گزارش مدیر اطلاعات ملی به سنا، 22 اسفند 1391/ 12 مارس 2013- انگلیسی (PDF)

- متن سخنرانی جیمز کلاپر در کمیته اطلاعاتی سنا، 22 اسفند 1391/ 12 مارس 2013- انگلیسی (PDF)

- بیانیه اتحادیه اروپا پس از مذاکرات کارشناسی استانبول، سه شنبه 29 اسفند 1391/ 19 مارس 2013- انگلیسی (PDF)

* آوریل 2013

- بیانیه کاترین اشتون پس از مذاکرات آلماتی 2، شنبه 17 فروردین 1392/ 6 آوریل 2013- انگلیسی (PDF)

- بیانیه ایران پس از مذاکرات آلماتی 2، شنبه 17 فروردین 1391/ 6 آوریل 2013- فارسی و انگلیسی (HTML)

- سخنرانی دکتر سلطانیه در دومین کمیته مقدماتی اجلاس بازنگری 2015 ان پی تی، 23 آوریل 2013- فارسی (WORD)

سخنرانی دکتر سلطانیه در دومین کمیته مقدماتی اجلاس بازنگری 2015 ان پی تی، 23 آوریل 2013- انگلیسی (WORD)

- سخنرانی دکتر علی باقری در دومین کمیته مقدماتی اجلاس بازنگری ان پی تی در ژنو، 4 اردیبهشت 1392/ 24 آوریل 2013- فارسی (WORD)

- سخنرانی دکتر علی باقری در دومین کمیته مقدماتی اجلاس بازنگری ان پی تی در ژنو، 4 اردیبهشت 1392/ 24 آوریل 2013- انگلیسی (WORD)

بیانیه علی اصغر سلطانیه در دومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری 2015 ان پی تی در خصوص موضوع خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای، دوشنبه 9 اردیبهشت 1392/ 29 آوریل 2013- انگلیسی (WORD)

بیانیه علی اصغر سلطانیه در دومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری 2015 ان پی تی در خصوص موضوع خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای، دوشنبه 9 اردیبهشت 1392/ 29 آوریل 2013- فارسی (WORD)

* می 2013

- گزارش مدیر کل درباره اجرای پادمان در ایران، چهارشنبه اول خرداد 1392/ 22 می 2013- انگلیسی (PDF)

گزارش مدیر کل درباره اجرای پادمان در ایران، چهارشنبه اول خرداد 1392/ 22 می 2013- فارسی (WORD)

* ژوئن 2013

- سند تحریم ریال (پول ملی ایران) از سوی امریکا، دوشنبه 13 خرداد 1392/ 3 ژوئن 2013- انگلیسی (PDF)

- سند تحریم 37 شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، سه شنبه 14 خرداد 1392/ 4 ژوئن 2013- انگلیسی (HTML)

- سخنان یوکیا آمانو در افتتاحیه شورای حکام، دوشنبه 13 خرداد 1392/ 3 ژوئن 2013- انگلیسی (HTML)

- سخنرانی دکتر علی اصغر سلطانیه در نشست شورای حکام، چهارشنبه 15 خرداد 1392/ 5 ژوئن 2013- فارسی (WORD)

- سخنرانی دکتر علی اصغر سلطانیه در نشست شورای حکام، چهارشنبه 15 خرداد 1392/ 5 ژوئن 2013- انگلیسی (WORD)

- بیانیه عدم تعهد درباره برنامه هسته ای ایران در نشست شورای حکام، خرداد 1392/ ژوئن 2013- فارسی (WORD)

- بیانیه عدم تعهد درباره برنامه هسته ای ایران در نشست شورای حکام، خرداد 1392/ ژوئن 2013- انگلیسی (WORD)

- یادداشت توضیحی ایران در نقد گزارش آژانس، خرداد 1392/ ژوئن 2013- انگلیسی (WORD)

- بیانیه 1+5 در نشست شورای حکام، خرداد 1392/ ژوئن 2013- انگلیسی (PDF)

- بیانیه ژاپن در نشست شورای حکام، خرداد 1392/ ژوئن 2013- انگلیسی (PDF)

- بیانیه های اتحادیه اروپا در نشست شورای حکام، خرداد 1392/ ژوئن 2013- انگلیسی (ZIP)، بیانیه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم 

* ژوئیه 2013

- سخنرانی علی اصغر سلطانیه در کنفرانس امنیت هسته ای وین، تیر 1392/ ژوئیه 2013- فارسی (WORD)

- سخنرانی علی اصغر سلطانیه در کنفرانس امنیت هسته ای وین، تیر 1392/ ژوئیه 2013- انگلیسی (WORD)

- صورتجلسه نشست شورای امنیت درباره گزارش کمیته تحریم ایران، دوشنبه 24 تیر 1392/ 15 ژوئیه 2013- انگلیسی (HTML)

- گزارش کمیته تحریم 1737 به شورای امنیت، دوشنبه 24 تیر 1392/ 15 ژوئیه 2013- انگلیسی (PDF)

گزارش کمیته تحریم 1737 به شورای امنیت، دوشنبه 24 تیر 1392/ 15 ژوئیه 2013- فارسی (WORD)

 - متن بیانیه کاترین اشتون پس از دیدار با نمایندگان 6 کشور در بروکسل، سه شنبه 25 تیر 1392/ 16 جولای 2013- انگلیسی (PDF)

- بیانیه وزارت خزانه داری امریکا درباره به روز رسانی اقلام پزشکی و دارویی معاف از تحریم، پنج شنبه 3 مرداد 1392/ 25 جولای 2013- انگلیسی (HTML)

- سند وزارت خزانه داری امریکا درباره به روز رسانی اقلام پزشکی و دارویی معاف از تحریم، پنج شنبه 3 مرداد 1392/ 25 جولای 2013- انگلیسی (PDF)

- فهرست به روز رسانی شده اقلام معاف از تحریم امریکا علیه ایران- انگلیسی (PDF)

- متن کامل قانون به صفر رساندن صادرات نفت ایران در مجلس نمایندگان امریکا- انگلیسی (PDF)

* اوت 2013

- متن برنامه پیشنهادی محمد جواد ظریف برای تصدی پست وزارت خارجه- فارسی (HTML)

- گزارش مدیر کل درباره اجرای پادمان در ایران، چهارشنبه 6 شهریور 1392 /28 اوت 2013- انگلیسی (PDF)

- گزارش مدیر کل درباره اجرای پادمان در ایران، چهارشنبه 6 شهریور 1392 /28 اوت 2013- فارسی (WORD)

* سپتامبر 2013

- سخنرانی علی اکبر صالحی در اجلاس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی، دوشنبه 25 شهریور 1392/ 16 سپتامبر 2013- فارسی (WORD)

- بیانیه کاترین اشتون پس از نخستین دیدار با ظریف، دوشنبه اول مهر 1392/ 23 سپتامبر 2013- انگلیسی (PDF)

- بیانیه کاترین اشتون پس از دیدار ظریف و وزرای خارجه 1+5، جمعه 5 مهر 1392/ 27 سپتامبر 2013- انگلیسی (PDF)

* اکتبر 2013

- یادداشت توضیحی ایران در نقد گزارش اوت 2013 آژانس، پنج شنبه 4 مهر 1392/ 26 سپتامبر 2013- انگلیسی (PDF)

- بیانیه مشترک ایران و 1+5 پس از مذاکرات ژنو 4، چهارشنبه 24 مهر 1392/ 16 اکتبر 2013- انگلیسی (PDF)

- سند اتحادیه اروپا درباره اظهارات اشتون پس از مذاکرات ژنو 4، چهارشنبه 24 مهر 1392/ 16 اکتبر 2013- انگلیسی (PDF)

* نوامبر 2013

- متن بیانیه مشترک ایران و 1+5 پس از مذاکرات ژنو 5، یکشنبه 19 آبان 1392 10 نوامبر 2013- انگلیسی (PDF)

- بیانیه مشترک ظریف-اشتون پس از توافق ژنو، یکشنبه 3 آذر 1392/ 24 نوامبر 2013- انگلیسی (PDF)

- متن توافق ژنو میان ایران و 1+5، یکشنبه 3 آذر 1392/ 24 نوامبر 2013- انگلیسی (PDF)

متن توافق ژنو میان ایران و 1+5، یکشنبه 3 آذر 1392/ 24 نوامبر 2013- فارسی (HTML)

- برگه اطلاعات کاخ سفید در تفسیر توافق ژنو، شنبه، 2 آذر 1392/ 23 نوامبر 2013- انگلیسی (HTML)

- برگه اطلاعات کاخ سفید در تفسیر توافق ژنو، شنبه 2 آذر 1392/ 23 نوامبر 2013- فارسی (HTML)

- دسامبر 2013

- بیانیه وزارت خزانه داری امریکا در تحریم 19 فرد و شرکت ایرانی و خارجی، پنج شنبه، 21 آذر 1392/ 12 دسامبر 2013- انگلیسی (HTML)

- بیانیه وزارت خزانه داری امریکا در تحریم 19 فرد و شرکت ایرانی و خارجی، پنج شنبه، 21 آذر 1392/ 12 دسامبر 2013- فارسی (HTML)

 

 
 

 

    http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/