مذاکرات وین 7

گزارش ویژه
آنچه ما اکنون بر روی آن کار می کنیم، توافق نهایی است -نه فقط تفاهم ها، بلکه همه ضمایمی که همراه آن تفاهم ها هست، مد نظر است.
گزارش ویژه/ فوری/ اختصاصی
جمع بندی «ایران هسته ای» از مجموعه اطلاعات در دسترس نشان می دهد در مذکرات وین 7 پیشرفت قابل توجهی در موضوعات اختلافی میان ایران و 1+5 رخ داده است.
گزارش ویژه
مذاکرات وین 7 که کارشناسان در تهران از آن به عنوان مذاکرات سرنوشت یاد می کنند، از صبح روز سه شنبه 22 مهر 1393 (14 اکتبر 2014) در وین آغاز شد.
http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/