مذاکرات وین 4

گزارش ویژه
گروه 1+5 در برخی مواضع خود عقب گرد جدی کرده و در پاره ای از موضوعات، پیشنهادهایی روی میز گذاشته که به معنی بازگشت به نقطه صفر یا حتی چیزی بدتر از آن است.
گزارش ویژه
به شرط اینکه دولت و تیم مذاکره کننده از عواقب یک یا چند بار شکست مذاکرات هراسان نباشند، یک توافق خوب با امریکایی که اساسا چاره ای جز توافق کردن ندارد، دور از دسترس نیست.
گزارش ویژه
به نظر می رسد 4 مسئله چالش برانگیز خواهد بود: ظرفیت غنی سازی، PMD، R&D، و جدول زمانی لغو تحریم ها. درباره این مسائل هم درباره شیوه حل و فصل اختلاف وجود دارد و هم درباره نحوه نگارش
گزارش ویژه
مذاکرات برای نگارش توافق جامع با ایران مانند حل مکعب روبیک است نه پر کردن یک چک لیست و به همین دلیل نمی توان با پی بردن به یک بخش آن، کل طرح را بازشناخت.
گزارش ویژه/ اختصاصی
منابع دیپلماتیک می گویند نگارش متن توافق نهایی در جلسه روز چهارشنبه ایران و 1+5 در وین به دو موضوع اختصاص خواهد داشت.
http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/