ویژه ها

گزارش ویژه
آنچه ما اکنون بر روی آن کار می کنیم، توافق نهایی است -نه فقط تفاهم ها، بلکه همه ضمایمی که همراه آن تفاهم ها هست، مد نظر است.
گزارش ویژه
یک مرکز مطالعات اطلاعاتی فرانسه ادعا کرده است که انفجار اخیر در پارچین عملیاتی از سوی رژیم صهیونیستی بوده است.
گزارش ویژه/ فوری/ اختصاصی
جمع بندی «ایران هسته ای» از مجموعه اطلاعات در دسترس نشان می دهد در مذکرات وین 7 پیشرفت قابل توجهی در موضوعات اختلافی میان ایران و 1+5 رخ داده است.
گزارش ویژه
اسرائیلی ها مطمئنا تمدید مذاکرات را به جای دست یابی به یک توافق نامه هسته ای بد ترجیح می دهند که به ایران اجازه می دهد ظرفیت غنی سازی خود را به صورت قابل توجهی حفظ کند.
گزارش ویژه
مذاکرات وین 7 که کارشناسان در تهران از آن به عنوان مذاکرات سرنوشت یاد می کنند، از صبح روز سه شنبه 22 مهر 1393 (14 اکتبر 2014) در وین آغاز شد.
متن کامل
اگر بر فرض مسائلی پیش بیاید که ما نمی دانیم که می توانیم همه مسائل را حل کنیم، به هر حال یک راه حلی برای آن مسئله هسته ای پیدا می شود و حتماً دو طرف به تفاهم می رسند.
ارزیابی راهبردی
مهم است توجه کنیم مطلوبیت تیم فعلی مذاکره کننده برای امریکا دقیقا از این جهت است که تصور می کنند از این تیم می توان در موضوعات اساسی تر، امتیازهای بیشتر گرفت.
کنایه رییس سابق سازمان سیا درباره ناتوانی اسراییل از حمله به ایران
ما در گفتگوهای طولانی با آنان (اسرائیلی ها) درگیر شدیم و اشاره کردیم که شما می توانید چشم آنان را (با یک ضربه) کبود کنید، اما قادر نخواهید بود، چنانکه ما (آمریکا) می توانیم، تمام قابلیت های هسته ای آنان را نابود کنید.
گزارش ویژه
برخی کارشناسان عقیده دارند مذاکرات روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده در وین مذاکرات سرنوشت خواهد بود.