ویژه ها

گزارش ویژه/ فوری
ساورز گفته است: «اکنون امکان دستیابی به برخی سازگاری ها با تهران وجود دارد که حداقل علت آن به هرج و مرج در کشورهای همسایه ایران یعنی عراق و سوریه مربوط نمی شود».
گزارش ویژه
وقتي نوبت به محدود کردن غني سازي ايران مي رسد امريکايي ها خواهان تعهدت واقعي، زمان بندي شده و مللو از جزئيات هستند ولي وقتي مي خواهيم درباره لغو تحريم صحبت کنيم به کليات بسنده مي کنند
گزارش ویژه
ایران و امریکا ظرف یک سال گذشته تا سطح وزیر خارجه بدون محدودیت درباره موضوع هسته ای مذاکره کرده اند اما این مذاکرات رفتار امریکا را علیه ایران خصمانه تر کرده است.
متن کامل
ْآژانس از ایران خواست اقدامات عملی جدیدی را تا دوم سپتامبر برای اجرا در گام بعدی چارچوب همکاری ارائه کند. ایران هنوز چنین اقداماتی را معرفی نکرده است.
متن کامل
با نگاه خوش‌بینانه می‌توانیم بگوییم که تاکنون گفتگوها جدی بوده است و ما پاسخ های بالقوه ای را برای برخی پرسش‌های مهم یافته‌ایم.
گزارش ویژه/ اختصاصی
گزارش هایی که اخیرا «ایران هسته ای» اخیرا دریافت کرده نشان می دهد امریکا در آخرین دور از مذاکرات خود با ایران خواستار بازدید وسیع از سایت های نظامی ایران شده است.
اگر قرار باشد مدالیته چهارمی نوشته شود لاجرم باید درباره موضوعاتی مانند دسترسی به پارچین، آزمایش های هیدرودینامیک و دسترسی به دانشمندان دفاعی باشد.
گزارش ویژه
اگر دیدار روحانی از نیویورک منجر به پیشرفتی اساسی در اختلافات مهم نشود، حرکت دادن مذاکرات به جلو پس از آن، با توجه به کوتاهی زمان تا 24 نوامبر، بسیار دشوار خواهد بود.
فوری
استفاده از نیروی نظامی علیه هر کسی که منافع اساسی آمریکا را تهدید کند و در عین حال توان اینکه بر اساس نظم جهانی، متحدانمان را در هر جایی که هستند و میسر است، بسیج کنیم.